Komentarai

Baltijos šalių vienybė – mitas ar tikrovė?

Gegužės 5–6 dienomis į metinį regioninį susitikimą Vilniuje buvo susirinkę Švedijos ambasadoriai Baltijos ir Šiaurės šalyse, užsienio reikalų ministerijų pareigūnai, institucijų prie ES ir NATO atstovai, diplomatai, politikai. Pirmadienio vakarą aktyviosios Švedijos ambasadorės Lietuvoje Malin Karre pastangomis atstovybės rūmuose buvo surengta vakarienė-diskusija apie regioninį bendradarbiavimą, santykius su Rytų ir Vakarų kaimynais, šių tarpusavio santykių plėtrą.

Už septynių diskusijų stalų galima buvo išgirsti nuomonių apie kadaise išliaupsintą regiono valstybių vienybę, apie trijų Baltijos šalių tarpusavio ryšį, kuris padėjo įveikti įvairias negandas, tačiau dabar tėra teorinis ir konkrečiais veiksmais neparemtas reiškinys.

Draugystė – sovietinis palikimas?

Kadaise, dar sovietiniais laikais, kolegos Taline buvo įsitikinę, kad Lietuva glaudesnius – istorinius ir dabartinius – ryšius palaiko su Lenkija ir kaip tik Varšuva ilgus dešimtmečius buvo Vilniaus langas į Europą ir pasaulį. Estų žurnalistai su vos juntama pašaipa fiksavo šios draugystės faktus, Estiją tarsi priskirdami kitam, modernesniam Europos regionui – Skandinavijai.

Tuomet iš tikrųjų šalys, regionai ir miestai, pagal vienos partijos komandą suskirstyti į draugus, bičiulius, vos ne gimines, tik vaizdavo šiltus santykius, keitimąsi patirtimi, daugiausia tai apsiribodavo turistinėmis kelionėmis vienų pas kitus ir apsipirkimu. Bet susigiminiavę miestai, regionai ir kolektyvai po SSRS iširimo nuplaukė užmarštin, ir iš tos „stipraus centro“ diriguojamos draugystės teliko, kaip pašaipiai sakydavo kolegos estai, didelis šnipštas. Tiesa, teisybės dėlei reikia pasakyti, kad kai kas dar išsaugojęs šiuos saitus, bet jie dažniausiai grindžiami komerciniais santykiais.

Taigi, nuo seno Estija buvo artimesnė Suomijos ir kitų Skandinavijos šalių aplinkai, Lietuva – Lenkijos, o štai Latvija tarsi ir neturėjo „globėjo“, tad jai į draugus piršdavo… Sovietų Sąjungą. Toks suskirstymas iki šių dienų grindžiamas istorinėmis ir prekybinėmis sąsajomis, kalbos, kultūros bendrumu, tautinio mentaliteto panašumais. Bet vėlgi – visa tai labai sąlygiška.

Buvęs Švedijos pasiuntinys Lotynų Amerikos šalyse (Čilėje) ir Afrikoje (Kenijoje, Burundyje, Lesote), patyręs diplomatas ir ekonomistas Martinas Wilkensas (jo žmona Madeleine yra Švedijos ambasadorė Islandijoje) pokalbyje prie diskusijų stalo tik pasijuokė iš tokio atgyvenusio suskirstymo. Jis paneigė, kad Estija kokiais nors reikšmingais ryšiais susijusi su Suomija daugiau negu Lietuva ar Latvija. „Tai sovietinių laikų atgyvena“, – kalbėjo diplomatas. Jis taip pat teigė abejojąs Baltijos šalių vienybe, nes Lietuvos, Latvijos ir Estijos interesai šiuolaikiniame pasaulyje ir regione, nors jos yra ES ir NATO šalys, gana skirtingi. Galima kalbėti tik apie pozicijų bendrumą ir paramą kai kuriais taktiniais ir strateginiais klausimais, tvirtino jis.

Bendrumas ekonominės krizės akivaizdoje

Šią nuomonę tarsi patvirtina estų dienraštyje „Postimees“ išspausdintas redakcinis straipsnis apie tariamą Baltijos šalių vienybę. Taip, Latvijos ir Lietuvos ekonomikos daro poveikį Estijai. Net jeigu laikysime, kad kiekviena Baltijos šalis yra savarankiškas vienetas, ekonomikos plėtros įtaka juntama. Pavyzdžiui, spartus Latvijos ekonomikos augimas, kaip ir jo sulėtėjimas, anksčiau ar vėliau turėjo atsispindėti Estijos ekonomikoje. Tai suprantama: kaip rašė kitas estų laikraštis „Arileht“, kovo mėnesį Latvijoje veikė net 1409 įmonės su Estijos kapitalu, o jų bendra investicijų suma sudarė 6,2 mlrd. Estijos kronų.

Lietuvos ekonomikos augimas pats optimistiškiausias, teigia „Postimees“. Šiuo požiūriu kiek atsilieka Latvija, o Estija šiemet stabdo savo plėtrą. 2007 m. pabaigoje savaitraščio „Veidas“ užsakytos ir „Fonitel“ atliktos apklausos duomenimis, BVP augimas buvo sparčiausias Latvijoje – net 11 proc., Lietuvoje – 9 proc., o lėčiausias Estijoje – 7,5 procento. Šių metų prognozėmis, pokyčiai panašūs – atitinkamai 7,5 proc., 7 proc. ir 4,2 proc. (šaltinis: „ICEG European Center“).

Tačiau galima konstatuoti, kad visos trys šalys pereina panašų ekonomikos raidos ciklą, tik dabar jos yra skirtingose fazėse. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad Latvijoje ir Lietuvoje, ar dėl ūkio „perkaitimo“, ar dėl siaučiančios infliacijos, jaučiami ekonomikos krizės požymiai, beje, būdingi ne tik Baltijos šalims. Akivaizdu, rašo „Postimees“, kad ši tendencija netrukus paveiks ir Estiją, kuri kol kas nepasiduoda panikai. Tačiau blogai tai, kad trijų Baltijos šalių įtaka vienos kitai vyksta grynai emociniu pagrindu, nes tiek ES, tiek visame pasaulyje dažnas mąsto maždaug taip: jeigu blogai vienoje regiono valstybėje, tai krizė juntama visose. Tokia emocinė mąstymo inercija kenkia atskirų Baltijos šalių savarankiškumui ir jų įvaizdžiui pasaulyje. Tuo pačiu tenka susidurti vėlgi su klaidingu šių valstybių vienybės įsivaizdavimu: jeigu krizė alina vieną, tai manoma, kad prie pavojaus slenksčio atsidūrė visos trys.

Ir vis dėlto (čia pasikliausiu balandžio pabaigoje prancūzų dienraščio „Le Monde“ išspausdintu straipsniu) bendras jų egzistavimo bruožas yra: Baltijos šalys atsisveikina su „ekonomikos stebuklu“, ir čia pastebima jos recesija. Infliacija ypač niokoja Latvijos ekonomiką: kovą ji siekė 16,8 proc., o Estijoje ir Lietuvoje buvo apie 11,3 procento. Latviams reikės kiečiau susiveržti diržus, nes maisto produktų kainos išaugo iki 20 proc., o nekilnojamojo turto – net iki 25 procentų. Trys Baltijos „tigrės“ pamažu dūsta: infliacija didėja, vartojimas mažėja, ūkio augimo tempai – taip pat, nors darbo užmokestis kyla (Lietuvoje 26 proc., Latvijoje apie 30 procentų).

Išvada viena: apie šių valstybių, kurios vienu metu – prieš 18 metų – išsivadavo iš centralizuotos sovietinės ekonomikos glėbio, raidos ir interesų bendrumą galima kalbėti tik ekonomikos nuosmukio plotmėje.

Vienybės prošvaistės politikoje

Tiesa, galbūt aš klystu, nes politikos srityje tarsi ir švystelėjo silpnas bendrumo ir sutarimo šviesulys.

Geopolitika.lt jau rašė (http://www.geopolitika.lt/?artc=2054) apie Lietuvos iššūkį Europos Sąjungoje. Balandžio pabaigoje Liuksemburge susitikusiems ES užsienio reikalų ministrams Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas teigė pasinaudosiąs veto teise, jei nebus sulaukta patenkinamo atsako į Lietuvos iškeltus reikalavimus įpareigoti Rusiją spręsti energetikos problemas, įšaldytus konfliktus Gruzijoje bei Moldovoje ir aktyviau bendradarbiauti baudžiamosiose bylose tiriant nusikaltimus, įvykdytus Medininkuose ir Sausio 13-ąją. Lietuva reikalauja, kad šie klausimai būtų įtraukti į mandatą, kuris apibrėžtų Europos Komisijos manevrų laisvę derybose su Rusija.

Estijos užsienio reikalų ministras Urmas Paetas pareiškė, kad Estija supranta Lietuvos keliamas problemas, dėl kurių Vilnius blokavo Europos Sąjungos ir Rusijos derybas dėl naujos bendradarbiavimo sutarties, tačiau šiuos klausimus reikėtų spręsti Rusijos ir ES derybose, o ne permesti atsakomybę Vilniui ir Maskvai. Ministras teigė, kad Lietuvos iškelti klausimai yra teisingi ir jie turės būti išspręsti. Žurnalistų paklaustas, ar Estijos užsienio politika nėra per švelni, savo ruožtu U. Paetas atsakė, kad Estija tikrai nesutiks su niekuo, kas jai bus žalinga. Ministras pridūrė, kad jei ateityje kokie nors sprendimai bus visiškai nepriimtini Estijai, Talinas taip pat panaudos veto.

O gal dabar jau laikas vėl kalbėti apie Baltijos šalių vienybę?

Kas gali sužlugdyti D.Medvedevą?

Trečiadienį, lygiai vidurdienį Maskvos laiku, įvyko naujojo 42 metų Rusijos prezidento Dmitrijaus Medvedevo inauguracijos iškilmės. Jis pakeitė 8 m. šiame poste išbuvusį ir jau ketvirtadienį Vyriausybės vadovu tapsiantį 55-rių Vladimirą Putiną, kuris taip pat automatiškai tampa ir valdančiosios partijos „Vieningioji Rusija” pirmininku. Atsistatydino Viktoro Zubkovo Vyriausybė. Ketvirtadienį Rusijos Dūma patvirtins ministrų kabineto pasikeitimu.

Taigi, Rusijoje baigiasi tyli ir iš anksto prognozuota valdžios rotacija, taip neįprasta šioje Rytų imperijoje. Tai, kad Dmitrijus Medvedevas yra jauniausias per 100 metų Rusijos lyderis, dar nieko nereiškia. Apžvalgininkai tvirtina, kad jogos mėgėjui už nugaros alsuojantis dziudo gerbėjas ir toliau liks faktiškasis valstybės vadovas.

Vis dėl to rusena silpnos viltys, kad Dmitrijus Medvedevas taps nuosaikesniu ir novatorišku lyderiu. Bet palikimas tiek ekonomikoje, tiek užsienio politikoje trečiajam Rusijos vadovui yra sunkus. Kalbėdamas Krasnojarske naujasis prezidentas svarbiausiais spręstinais uždaviniais suformulavo keturis „i”: institucijas, infrastruktūrą, inovacijas ir investicijas. Bet jis pamiršo svarbiausią „i” – infliaciją, kuri žlugdo visa, ką pasiekė per 8 metus V.Putinas. Jurijaus Levados Analizės centro apklausoje 62 proc. Rusijos gyventojų įsitikinę, kad kainų augimas bus svarbiausia naujojo lyderio problema.

Gegužės 1-ąją be didelių komentarų baigėsi V.Zubkovo Vyriausybės įvestas kainų moratoriumas pagrindiniams maisto produktams. Bendro infliacijos rodiklio jis nesumažino, ir šiemet ji pasekė 13 procentų, pasėjusi nerimą tarp prisimenančių praėjusį dešimtmetį pakilusias kainas, ypač palietusias pensininkus.

V.Putinas visas kovos su infliacija priemones siejo su energijos išteklių eksportu. Nafta ir dujos jam padėjo sukurti sąlyginę gerovę, kai ekonomika augdavo vidutiniškai po 7 proc. per metus ir lenkė daugelį šalių, nusileisdama nebent Kinijai ir Kazachstanui. Rusai nebe pagrindo ėmė girti V.Putiną, nes aktyvi prekyba rusiškais energijos ištekliais jam padėjo tris kartus padidinti atlyginimus, beveik pusantro karto – pensijas, o bendrąjį vidaus produktą per 8 metus – net 72 proc. Jis gerai išnaudojo pasaulinį kainų šuolį: juk pirmaisiais V.Putino valdymo metais naftos barelio kaina rinkoje svyravo tarp 20-30 dolerių, o dabar ji artėja prie 120 dolerių.

Maskvos ekspertai pradėjo kalbėti apie Rusijos ekonomikos „perkaitimą”, kai didėjant ūkio augimo tempams, kyla kainos, didinami atlyginimai, smunka nekilnojamojo turto rinka. Kartu galima pastebėti pirmuosius recesijos reiškinius. Veiksmų reikia imtis tučtuojau, nes naftos ištekliai senka, iš sovietinių laikų paveldėta infrastruktūra ima suktis tuščiai, gerokai sustiprėjęs dolerio atžvilgiu rublis netrukus ims kristi. Išsaugoti efektyvią ekonomiką reikalingos didžiulės investicijos, kurios vėlgi kilstelės infliaciją.
Tarsi lakmuso popierėlis ekonomikai yra demografiniai rodikliai. Statistikai jau skelbia, kad mažėja Rusijos gyventojų. Šaliai gresia demografinis nuosmukis. Prieš dvejus metus V.Putinas susirūpino gimstamumu ir paragino moteris daugiau gimdyti. Pernai šis rodiklis trumpam viršijo mirtingumą. Bet visas viltis žlugdo bloga sveikatos apsaugos būklė. Pavyzdžiui, sergančių tuberkulioze Rusijos yra dukart daugiau negu Pasaulio sveikatos organizacija laiko epidemijos lygiu. Auga AIDS aukų skaičius, per penkerius metus tikimasi didelės hepatito C bangos. Iki 2012 metų galinčių gimdyti nuo 20 iki 29 metų amžiaus moterų skaičius ims mažėti…

Visa tai susipynė į vieną problemų kamuolį, kurį teks išnarplioti naujajam Rusijos prezidentui. Nesunku prognozuoti, kad nuopelnus už Rusijos ekonomikos pagyvėjimą V.Putinas susižers sau, o, pavyzdžiui, laukiamoje sunkioje kovoje su infliacija D.Medvedevas gali būti paliktas vienas. Jeigu dar pridursime nuosaikesnį negu V.Putino tarptautinių iššūkių suvokimą, konfliktų, sakykime, Gruzijoje, vertinimą, intelektualioje Sankt Peterburgo šeimoje išauklėto naujojo prezidento laukia nelengvi laikai.

ziniu radijas

Pasaulinis badas gresia civilizacijai

Pasaulinio bado grėsmė kelia vis didesnį susirūpinimą. Sukruto ir Jungtinės Tautos, skelbusios liūdną vadinamojo tyliojo cunamio statistiką. Generalinis sekretorius Ban Ki Moonas Šveicarijoje Berne dvi dienas vykusioje šios organizacijos 27-ių pagrindinių padalinių vadovams sakė, kad kuriama speciali darbo grupė, spręsianti maisto produktų krizės problemas. Ją sudarys Pasaulinės maisto programos, Maisto ir žemės ūkio produktų organizacijos, įvairių fondų, taip pat Pasaulio banko vadovai ir atstovai. „Mes visi sutariame, kad svarbiausias prioritetas – pamaitinti visus alkstančius“, – Berne sakė Ban Ki Moonas.

Uždavinys – ne iš lengvųjų. Jungtinių Tautų duomenimis, dabar daugiau kaip 100 mln. žmonių yra žemiau bado ribos. Badas yra pusketvirto milijono vaikų mirčių per metus priežastis. Šią niūrią statistiką galima tęsti, tačiau konferencijos Šveicarijoje dalyviai išsamiau tarėsi, ką reikia daryti, kad artimiausiu metu Žemės gyventojų neištiktų katastrofa. Užsibrėžtas tikslas – iki 2050 m. išmaitinti 9 mlrd. žmonių…

Pagal kovos su krize veiksmų planą šalys donorės artimiausiais metais turi surinkti 755 mln. dolerių, kad būtų suteikta bent nedidelė pagalba skurdžiausioms pasaulio šalims. Kol kas Pasaulinės maisto programos fonde tėra 62 proc. reikalingos sumos ir tik 8 mln. dolerių iš jos buvo paskirstyti pagal poreikius.

Viena iš priemonių – padėti vargingiausių šalių ūkininkams, kad jie kuo daugiau augintų žemės ūkio produkcijos ir kuo mažiau jos eksportuotų. Pasaulio banko vadovas Robertas Zoellickas priekaištavo Tarptautiniam valiutos fondui, kad šis vykdo „nukrypusią nuo normos“ politiką, kai skoloms grąžinti trečiojo pasaulio valstybės žemės ūkio kultūras augina eksportui ir maisto produktais skriaudžia savo gyventojus.

Augančios kuro ir trąšų, o kartu ir maisto produktų kainos verčia ūkininkus mažinti jų gamybą, o padedančios badaujantiems organizacijos siaurina savo veiklą. Tokia padėtis ypač paveikė ryžių – vienos iš trijų pasaulinių kultūrų – rinką. Jungtinių Tautų duomenimis, vien per pastaruosius du mėnesius ryžių kainos vidutiniškai išaugo 52 proc., tai yra daugiau kaip dvigubai, o grūdai, daugiausiai kviečiai, per 4 mėnesius pabrango 84 proc.

Jeigu jau užsiminėme apie kurą, kurio pabrangimas yra pagrindinė krizės priežastis, ekspertai nurodo, koks pavojus slypi plečiant biokuro gamybą. Jungtinių Tautų pranešėjas Berno konferencijoje Jeanas Ziegleris kreipėsi į valstybes prašydamas „paskelbti moratoriumą biokuro gamybai“. Bioetanoliui gaminti dažniausiai naudojami rapsai, kukurūzai arba cukranendrės. Jos užima pašarų auginimo vietas, todėl mažėja mėsos gamyba. Iki 2020 m. Europos Sąjunga numačiusi 10 proc. visų automobilių aprūpinti biokuru. Kita vertus, biologiškai švaraus kuro deginimas kenkia atmosferai. Amerikos mokslininkai įrodė, kad naudojant etanolį šiltnamio efektą sukeliančio anglies dvideginio atmosferoje per 30 m. padvigubės… Žurnalas „Science“ rašo, kad bioetanoliui auginamų kultūrų plotai didėja sparčiau negu kitų augalų, kurie naudoja anglies dvideginį ir išskiria deguonį.

Bet ne viskas priklauso nuo Jungtinių Tautų kovos su krize plano. Kito tyrimo rezultatai rodo, kad išvengti maisto produktų trūkumo padėtų ir jų taupymas. Milijonai tonų maisto atliekų išmetami į sąvartynus, nugarma į kanalizaciją. Apskaičiuota, kad vien tik britai išmeta maždaug 20 mln. tonų maisto per metus ir šio kiekio pakaktų pusei badaujančių afrikiečių išmaitinti.

Badas – dar pusė bėdos, tvirtina Jungtinių Tautų tyrinėtojai. Prieš 2 m. Pasaulio bankas paskelbė pranešimą, iš kurio paaiškėja, kad maisto trūkumas ir vargingumas susijęs su terorizmu ir konfliktais. Per 3 m. šių konfliktų rizika padidėjo nuo 17 iki 26 pasaulio šalių, 5 valstybės pasitraukė iš šio sąrašo, tačiau jame pasirodė 14 regionų, tokių kaip Nigerija, dar 7 Afrikos šalys, Kosovas, Kambodža, Rytų Timoras ir netgi Vakarų Jordano krantas ir Gazos ruožas.

Jungtinių Tautų ekspertas J. Ziegleris interviu laikraščiui „Liberaton“ pranašauja dėl pasaulinio atšilimo, maisto produktų trūkumo, didėjančių jų kainų ir artėjančio bado kilsiant tarptautinius karus ir galbūt net ateisiant civilizacijos pabaigą.

ziniu radijas

Ne NATO narė šaukiasi Aljanso pagalbos

Nors neseniai atrodė, kad po Gruzijos prezidento rinkimų Tbilisio ir Maskvos santykiai pradeda normalizuotis, nauja įtampos banga sužlugdė visas viltis, kad ginčas dėl Gruzijos ketinimų stoti į NATO ir dėl separatistinių teritorijų pamažu blėsta.

Incidentų ir grasinimų grandinė tęsiasi.

Incidentas įžiebė konfliktą

Balandžio 20-ąją virš Abchazijos buvo numuštas nepilotuojamas žvalgybinis lėktuvas. Tbilisis teigė, kad radarai netoli Gorio nustatė, jog virš nuo Gruzijos norinčios atsiskirti Abchazijos teritorijos Galio rajone skraidė net du Rusijos lėktuvai. Maskva tvirtino, kad tai buvo pačios Gruzijos lėktuvas, kurį numušė separatistinės respublikos priešlėktuvinė gynyba. Pagaliau Tbilisis sutiko, kad žvalgybinis lėktuvas tikrai skrido virš Abchazijos, tačiau jį numušė į Gruzijos oro erdvę įsiveržęs Rusijos naikintuvas MiG-29.

Ginčas virto vienu retoriniu klausimu: ar turėjo teisę Gruzijos lėktuvas žvalgyti vienašališkai nepriklausoma pasiskelbusios Abchazijos teritoriją? Tbilisis ir toliau šią autonomiją ir Pietų Osetiją laiko savo valstybės žemėmis. Bet po incidento įvykusiame Vladimiro Putino ir Michailo Saakašvilio telefoniniame pokalbyje Rusijos prezidentas išreiškė nusistebėjimą, kad virš konflikto zonos kariniais tikslais skraido Gruzijos žvalgybos aparatai. Tai, pasak prezidento, prieštarauja 1994 metų gegužės 14 dienos Maskvos susitarimui dėl ugnies nutraukimo ir pajėgų atskyrimo ties Gruzijos ir Abchazijos siena. M. Saakašvilis mano, kad Gruzija yra nedaloma, o Rusijos naikintuvai neturi teisės pažeisti šalies oro erdvę, tuo labiau numušinėti skraidančių aparatų…

Trečiadienį Gruzijos reikalavimu Jungtinių Tautų Saugumo Taryba sušaukė skubų posėdį. Už uždarų durų 15 jos narių svarstė padėtį Kaukaze. Tačiau svarstymas baigėsi Maskvos pergale: Saugumo Taryba nesiėmė vertinti situacijos Kaukaze, kol neišaiškėjo visos incidento aplinkybės, nors Maskva buvo pabarta, kad nesiima taikių padėties sureguliavimo būdų.

Rusija įsitvirtina Kaukaze

Galima sakyti, toks Vakarų pasyvumas Rusijai atrišo rankas.

Įtampa tarp Tbilisio ir Maskvos per praėjusį savaitgalį dar labiau padidėjo po to, kai pasklido kalbos, kad, „Moscow Times“ tvirtinimu, Rusijos kariuomenė nusiuntė papildomus dalinius į separatistinį Abchazijos regioną ir privertė vietinius gyventojus savo tapatybės korteles iškeisti į rusiškus pasus. Gruzijos televizijos kanalas „Rustavi 2“ paskelbė, kad jis esą turi filmuotos medžiagos, įrodančios, jog papildomi Rusijos kariniai daliniai buvo dislokuoti Ochamčiros regione, kur daugiausia gyvena etniniai gruzinai.

Rusijos vadovaujamos „taikdarių“ pajėgos Abchazijoje paneigė šią informaciją. Papulkininkas leitenantas Aleksandras Diordijevas pareiškė, kad tai dar viena Gruzijos provokacija, kuria siekiama didinti įtampą regione ir taip formuoti neigiamą nuomonę apie ten veikiančius Rusijos taikdarius. Tačiau Gruzijos reintegracijos ministras Temuras Iakobašvilis sekmadienį patvirtino, kad žmonės regione buvo spaudžiami iškeisti savo turimas tapatybės korteles į rusiškus pasus. Ministras reikalavo, kad savo nuomonę apie situaciją išsakytų regione esantys Jungtinių Tautų stebėtojų misijos atstovai.

Papildomi Rusijos kariniai daliniai Abchazijoje dislokuoti prabėgus vos dienai po to, kai Gruzijos prezidentas M. Saakašvilis pareiškė, kad Rusijos taikdariai turi būti išsiųsti iš regiono, nes „Rusijos karinio kontingento buvimas konflikto zonoje tampa rizikos faktoriumi“.

Žodiniai susirėmimai po incidento virš Abchazijos tęsėsi visą savaitgalį. Santykius dar labiau komplikavo Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovo Valerijaus Keniaikino pareiškimas, jog Rusija imsis visų įmanomų priemonių, kad karo atveju apsaugotų savo piliečius, gyvenančius Abchazijoje.

Tbilisis šaukiasi pagalbos

Toks pareiškimas privertė Tbilisį ieškoti užtarimo Briuselyje, nors balandžio pradžioje NATO sesijos Bukarešte dalyviai klausimą dėl Narystės Aljanse veiksmų plano suteikimo Gruzijai ir Ukrainai atidėjo metų pabaigai. Gruzijos užsienio reikalų ministras pirmadienį NATO tarybos posėdyje paprašė Aljanso pagalbos dėl Rusijos veiksmų, nukreiptų prieš Gruziją. Tbilisio kantrybės taurę perpildė V. Kaniaikino grasinimas, kad, jeigu Gruzija pradės konfliktą Abchazijoje ir Pietų Osetijoje, Rusija panaudos reikiamas „karines priemones“ savo tėvynainiams apginti. Laikraštis „Kommersant“ cituoja Gruzijos diplomatijos vadovo žodžius, kad tai – „šiurkščiausia Rusijos diplomatijos klaida“.

Gruzijos ministras Rusijos ir NATO tarybos posėdyje Briuselyje taip pat reikalaus, kad vietoj Rusijos taikdarių atskyrimo zonoje būtų dislokuoti NATO daliniai, o ES ir ESBO stebėtojai taptų ir visateisiais taikdarių misijos dalyviais. Taip pat NATO bus pasiūlyta neratifikuoti adaptuotos Įprastinės ginkluotės apribojimo Europoje sutarties, kurios taip siekia Rusija.

Maskva įsitikinusi, kad be Abchazijos sutikimo Rusijos taikdarių išvedimas iš taikos palaikymo zonos neįmanomas. Jeigu Gruzija ir norės atšaukti rusų taikdarius pagal 2003 m. susitarimą, jie pasitrauks tiktai nuo gruziniškojo Ingurio upės kranto.

Briuselis bara ir taiko

Kokia gi Briuselio pozicija šio konflikto atžvilgiu?

Ją gan gerai atspindi dar balandžio 17-ąją NATO generalinio sekretoriaus Jaapo de Hoopo Schefferio padarytas pareiškimas, kuriame jis gana griežtai pasakė, kad „Rusijos veiksmai pakerta Gruzijos suverenitetą“. Bet Aljanso vadovas kartu pakvietė Maskvą atsisakyti tokių mėginimų, o Tbilisį – toliau būti santūrų galimų provokacijų atžvilgiu. Tuojau po to V. Putinas pareiškė, kad Rusijos vyriausybei yra pavesta parengti konkrečios pagalbos nepripažintoms teritorijoms planą. Tai ne kas kita, kaip nepridengta agresija prieš suverenią Kaukazo valstybę, sakė Gruzijos vicepremjeras ir eurointegracijos ministras Georgijus Baramidzė prancūzų dienraščiui „Le Monde“.

Kodėl Lietuva kaišioja pagalius į ratus?

Netrukus Lietuva švęs ketvirtuosius narystės ES metus. Šiaurės Atlanto organizacijoje mūsų šalis yra nuolat giriama ir tapusi pavyzdžiu kitoms narėms, o štai politinėje ir ekonominėje Europos Bendrijoje jos vardas siejamas su kategoriškais reikalavimais, įtartinomis sąlygomis, įvairiais kaprizais. Tokia Lietuva kitoms 26 Bendrijos šalims ir dabar artėjant ketvirtosioms narystės metinėms.

Vokiečių laikraštis „Handelsblatt“ muša pavojaus būgnus, kad Vilnius ketina sužlugdyti antradienį Liuksemburge rengiamą ES šalių užsienio reikalų ministrų susitikimą. Jo išvakarėse Lietuva iškėlė keturis reikalavimus, dėl kurių reikėtų atidėti ES ir Rusijos derybas dėl bendradarbiavimo sutarties. Ji siūlys iki kito Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos posėdžio gegužę atidėti klausimą dėl mandato suteikimo pradėti ES ir Rusijos derybas. Ilgai rengiamą ir nuolat stabdomą sutartį numatoma pasirašyti birželio 26–27 d. Sibire vyksiančiame ES ir Rusijos viršūnių susitikime, kuriame dalyvaus naujasis Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas. Su tokia „dovanėle“ anksčiau nenorėjo taikstytis Lenkija, o dabar – ir jos kaimynė Lietuva.

Vilnius iškėlė keletą sąlygų. Pradedant derybas, reikia suteikti garantijas dėl Rusijos energijos išteklių tiekimo. Nutraukus naftos tiekimą naftotiekiu „Družba“, Lietuva priversta ją įsivežti kitu brangesniu keliu, o tai pakerta jos ir kitų Baltijos šalių energetinį saugumą. Be to, Lietuva siekia, kad Rusija atnaujintų bendradarbiavimą teisinėje srityje, ypač tiriant Kaliningrado srityje dingusio verslininko bylą. Tarp reikalavimų – išmokėti kompensacijas sovietmečiu dingusių Lietuvos žmonių artimiesiems ir giminaičiams. Kitas reikalavimas susijęs jau su Rusijos politika buvusiuose sovietiniuose pakraščiuose Gruzijoje ir Moldovoje. Lietuva reikalauja taikiu būdu spręsti konfliktus Abchazijoje, Pietų Osetijoje ir Padniestrėje, vengti šiurkštaus spaudimo Gruzijai ir Ukrainai, joms pareiškus norą stoti į NATO.

Pripažinkime: reikalavimų paketas solidus ir gana sunkiai įgyvendinamas. Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas, kuris įpareigotas Liuksemburge paskelbti šias keturias deklaracijas, ministrų posėdžio išvakarėse pareiškė, kad Lietuvos pozicija bus „išsišokimas“ ir jis nesąs tikras, ar ko nors Vilnius pasieks, bet bandyti verta. Toks ministro neryžtingumo demonstravimas prieš susitikimą vargu ar padės apginti mūsų šalies pozicijas ES…

Vakarų spauda neslepia susierzinimo dėl naujų Lietuvos ultimatumų. ES ir Rusijos partnerystės sutartis blokuojama jau nuo 2006 m. pabaigos. Iš pradžių jai priešinosi Lenkija, kai Rusija uždraudė įvežti į šalį lenkiškos mėsos produktus. Varšuva tuomet atsisakė pritarti deryboms dėl sutarties su Rusija. Naujas nesutarimų pliūpsnis buvo vienašalis Rusijos sumanymas, apeinant Baltijos šalis, tiesti dujotiekį Baltijos jūros dugnu. Tuomet joms pavyko suvienyti į bendrą frontą ir kitas regiono valstybes – Skandinavijos šalis. Tada estafetę perėmė Lietuva, apkaltinusi Maskvą energetiniu spaudimu uždarant naftotiekį „Družba“. Briuselyje skamba ir kiti Vilniaus reikalavimai, nors jų pastarajame reikalavimų pakete ir nėra, pavyzdžiui, dėl okupacinio sovietinio režimo pripažinimo nusikalstamu, dėl sovietų okupacijos žalos atlyginimo… Lietuva nesulaukia jokių ženklų iš Briuselio, kad šiems reikalavimams būtų pritariama ar juos numatoma svarstyti.

Jeigu antradienį ministrai nesusitars pradėti derybų su Rusija, visas suartėjimo su ja grafikas bus apverstas aukštyn kojomis, rašo „Handelsblatt“. ES pirmininkaujanti Slovėnija skuba mandatą deryboms Europos Komisijai suteikti iki D. Medvedevo inauguracijos gegužės 7 d. ir ragina Lietuvą savo problemas sureguliuoti tiesioginėse derybose su Maskva bei netrukdyti sutarties sudarymo procesui, kuris užsitęsė jau 2 m. Tačiau diplomatai Briuselyje ir Liuksemburge įsitikinę, kad šansų susitarti antradienį tėra kokie 5 proc.

ziniu radijas

Černobylio tragedijos grėsmė tebetvyro…

Prieš 22 m., naktį į balandžio 27 d., vos 15 kilometrų nuo Baltarusijos sienos įvyko visame pasaulyje nuskambėjusi Černobylio tragedija. Oficialiais duomenimis, gaisro atominėje elektrinėje aukomis tapo 56 žmonės, dar apie 4 tūkst. susirgo skydliaukės vėžiu. Apie 14 tūkst. žmonių ir 35 tūkst. galvijų, buvusių 30 kilometrų spinduliu aplink sprogusį sarkofagą, buvo evakuoti.

Radiacijos šleifas nusitęsė toli už Ukrainos ribų. Kitos dienos rytą po katastrofos susirinkę į darbą mes, žurnalistai, tik iš užsienio radijo stočių sužinojome apie šį įvykį, kuris tuomet neatrodė kuo nors išskirtinis. Sovietinė žiniasklaida apie jį labai šykščiai pranešė po keleto dienų, tačiau avarijos mastu galėjome įsitikinti daug vėliau.

Dar ir šiandien niekas negali pasakyti tikslaus aukų ir nukentėjusiųjų skaičiaus, o ką jau kalbėti apie galimą radiacijos poveikį žmonėms ir aplinkai. Žmonės miršta ne tik nuo skydliaukės vėžio, bet ir nuo kitų jo formų. Galinti prisitaikyti prie bet kokių anomalijų, gyvūnija ir augalija slepia lėtą ir mirtiną pavojų ateities kartoms.

Mokslininkai pastebi radioaktyvių nuosėdų poveikį ne tik žmonių sveikatai, bet ir laukinei gamtai. Laikraštis „The Independent“ rašė apie po 20 m. nuo katastrofos atliktus tyrimus, kuriais nustatyta genų mutacija. Ji nėra tokia akivaizdi ir greita, o kartais apaugusi įvairiais gandais, tačiau pastebėta kai kurių gyvūnų prieauglio defektų ir vystymosi anomalijų. Britų Karališkosios biologų draugijos mokslo žurnalo „Biology Letters“ puslapiuose užvirė diskusija apie radiacijos poveikio gamtai mastą. Vis dėlto mokslininkai sutaria, kad 4 tūkst. kvadratinių kilometrų zonoje aplink Černobylį augalija tapo vešlesnė, sparčiau auganti, o Pripetės apylinkėse pasirodė daugiau gyvūnijos, kurių rūšių atstovų prieš kelis dešimtmečius buvo gerokai mažiau. Radioekologinės laboratorijos, esančios Slavutyče, mokslininkai nustatė, kad zonoje pagausėjo stambių žvėrių, pavyzdžiui, gerai įmitusių vilkų, tokių šiose vietose retų gyvūnų kaip Prževalskio arkliai, kurie veisiasi tik Rusijos stepėse, arba stumbrų, paplitusių iš Vakarų Baltarusijos. Kita vertus, miškų ekologinė sistema keičiasi dėl didėjančio bebrų ir šernų skaičiaus. Apleistuose miestuose ir kaimuose pro kelio betoną ir asfaltą braunasi laukiniai augalai. Iš pirmo žvilgsnio, ši aktyvios radiacijos zona dabar panaši į gamtos draustinį, tačiau žinantiems jo kilmę ja mėgautis nė kiek nesinori…

Atskirai mokslininkai atliko zonoje esančių paukščių tyrimus. Pastebėtas įdomus dėsningumas: kuo zonoje didesnis foninis radiacijos lygis, tuo mažesnis paukščių skaičius. Skirtumas – net 66 proc. Vis dėlto tyrinėtojai mano, kad radiacijos poveikis paukščiams nėra tiesioginis. Paprasčiausiai užterštoje zonoje sumažėjo kirminų ir vabzdžių, kuriais paukščiai maitinasi. Tarp kaimo kregždžių padaugėjo albinizmo atvejų, pastebėtos mutacijos pagal veisimosi liniją, kai radiacija veikia kiaušinius ar spermą. Amerikos Pietų Karolinos universiteto profesorius Timothy Mousseau tvirtina, kad neigiamas katastrofos poveikis žmonių populiacijai išaiškės ateityje.

Kol mokslininkai ginčijasi dėl katastrofos padarinių, pačios atominės elektrinės griuvėsius bandoma uždengti patikimu skydu. Juk manoma, kad po jais tebėra apie 200 tonų radioaktyvaus lydinio, susidariusio besilydant metalui ir grafitui. Tiesa, šis apsaugos projektas vyksta vangiai. 16 m. tęsiasi ginčai dėl 4-tojo reaktoriaus skydo statybos. Pernai rudenį šių darbų ėmėsi Prancūzijos konsorciumas „Novarka“. 20 tūkst. tonų sarkofagas į 100 metrų aukštį turėtų iškilti iki 2012 m., tačiau politinė padėtis Ukrainoje neleido nuosekliai vykdyti 1992 m. kilusio sumanymo. Oranžinės revoliucijos gaisras pasirodė karštesnis negu Černobylio tragedija. Vis dėlto pernai rugsėjį sarkofago statybos tarptautinė sutartis buvo pasirašyta prezidento Viktoro Juščenkos rūmuose…

Bet ginčai tęsiasi, ir jie perėjo į tarptautinį lygį. Prieš 50 m. Pasaulinė sveikatos organizacija ir Tarptautinė atominės energijos agentūra pasirašė susitarimą, kuris numato būtinybę derinti su ja visus tyrimus radiacijos zonose. Agentūra, veikiama atominės pramonės lobistų, visaip varžo poveikio sveikatai tyrinėtojų veiksmus, riboja jų ataskaitas, leidžia analizuoti tik vėžio susirgimo atvejus. Šie ginčai atsinaujins Pasaulinės sveikatos organizacijos generalinėje asamblėjoje Ženevoje gegužės 19–24 d.

ziniu radijas

Lenkijos ekonominė ekspansija į Lietuvą?

Tiesą sakant, straipsnio temą pasufleravo Rusijos interneto svetainėje „Regnum“ pateikta Lenkijos ir Lietuvos ekonominių santykių analizė ir provokuojanti publikacijos antraštė: „Lenkijos verslas pasiglemžia Lietuvos ekonomiką“. Reikia pripažinti, kad Lenkijos eksportas į Lietuvą auga, investicijos didėja, kai kuriuose prekybos sektoriuose iš tikrųjų pastebima didelio aktyvumo tendencija, tačiau tai normalus dviejų istorinių ir naujųjų laikų kaimynių bendradarbiavimas, kurio negali užtemdyti nei esami pozicijų skirtumai, nei ideologizuoti trečiosios šalies komentarai.

Iš tiesų Lietuva nuo seno yra viena svarbiausių Lenkijos prekybinių partnerių regione. 2006 m. sausio–rugsėjo mėnesiais Lietuvos importo iš Lenkijos dalis sudarė 9,4 proc., ir ją šioje srityje buvo pralenkusi tik Rusija bei Vokietija (atitinkamai 27,4 ir 14,4 proc.). Palyginus su 2005 m., importas iš Lenkijos išaugo 42 proc. ir sudarė dešimtadalį viso importo.

O juk dar 2002 m. Lenkijos ir Lietuvos tarpusavio prekybinių mainų vertė siekė 1,1 mlrd. JAV dolerių, iš jų Lenkijos eksportas į Lietuvą buvo 930 mln., o importas iš mūsų šalies – 190 mln. JAV dolerių. Tai sudarė 2,3 proc. viso Lenkijos eksporto ir 0,3 proc. importo. Lietuva buvo trylikta pagal prekybos vertę Lenkijos prekių importuotoja ir devyniolikta tiekėja Lenkijos rinkai.

Per pastaruosius dešimt metų eksportas į Lietuvą plėtojosi labai dinamiškai, vidutiniškai 40 proc. per metus, o bendras Lenkijos eksportas padidėjo maždaug 13 procentų. Lietuvos rinkoje parduotų lenkiškų prekių vertė tuo metu padidėjo dvidešimt kartų, o importas iš Lietuvos išaugo kiek daugiau negu dukart. Dėl kur kas greičiau už importą augančio eksporto sparčiai padidėjo teigiamas balansas, kurį Lenkija pasiekė prekiaudama su Lietuva. 2002 m. jis buvo 740 mln. JAV dol. – pats didžiausiasis iš visų Lenkijos prekybos partnerių. Lietuva yra ne tik svarbiausia iš Baltijos šalių Lenkijos prekybos partnerė (prekyba su Lietuva sudaro 70 proc. eksporto ir importo su šiomis šalimis), bet ir priklauso svarbiausioms Lenkijos eksporto rinkoms Vidurio ir Rytų Europoje bei šalyse, kurios kartu su Lenkija įstojo į Europos Sąjungą. Verta paminėti, kad šiame regione Lietuva 2002 m. buvo antra po Čekijos lenkiškų prekių importuotoja (šaltiniai: Centrinis užsienio prekybos institutas (CIHZ), Lenkijos ambasada Lietuvoje, http://www.weh-wilno.lt/).

Taigi Lenkijos prekybos su Lietuva balansas per šiuos penkerius metus gerėjo, ir, matyt, šis faktas leido analizės autoriams, kurie rėmėsi Lietuvos statistikos departamento duomenimis, daryti išvadą, kad lenkai tiesiog „superka“ mūsų šalies ekonomiką.

Kad Lenkijos investicijos į Lietuvos ūkį didėjo, geriausiai iliustruoja energetikos sektorius. 2006 m. pagal investicijas į Lietuvą Lenkija užėmė tik 14 vietą, tačiau tų metų pabaigoje buvo sudarytas didžiulis sandėris – kompanija „PKN Orlen“ nupirko „Mažeikių naftos“ koncerną, ir tuomet investicijos iškart šoktelėjo pustrečio milijardo JAV dolerių.

Brovimasis į Lietuvos energetikos sektorių spartėjo. Lenkijos kompanija 2008 m. vasarį pareiškė planuojanti įsigyti valstybinės įmonės „Klaipėdos nafta“ akcijų paketą ir nutiesti naftotiekį iki terminalo uostamiestyje. 70 proc. šių akcijų valdo Lietuvos Vyriausybė. Jeigu Seimas nesutiks su šiuo sandoriu, „PKN Orlen“ ketina pradėti kontroliuoti Latvijos Liepojos ir Ventspilio terminalus.

Tuo metu „Mažeikių nafta“, kaip praneša Lenkijos spauda, gavo didžiulius užsakymus tiekti benziną ir variklių alyvą NATO priklausančios Lietuvos kariuomenei. Be to, iki 2020 m. degalinių tinklas Lietuvoje ir Latvijoje bus išplėstas iki 200. Taigi lenkai ketina užimti apie 20 proc. šių šalių energetikos rinkos.

Nemažai pretenzijų Varšuva turi ir Lietuvos branduolinei energetikai. Kaip žinome, ji pakviesta kartu eksploatuoti planuojamą statyti Ignalinos atominės elektrinės (IAE) reaktorių, nors šis projektas dar net nepradėtas svarstyti.

Pirmasis IAE reaktorius pradėjo veikti 1983 metais, bet 2004-aisiais buvo uždarytas. Antrasis reaktorius dirba nuo 1987 metų. Visa jėgainė pagal 2004 m. narystės ES sutartį turi būti uždaryta 2009 m. pabaigoje, o dėl naujo bloko statybos dar tik diskutuojama. Šių metų balandžio pabaigoje ketinama pasirašyti statybos sutarčių paketą, sukėlusį daug nepasitenkinimo.

Naujos atominės jėgainės galingumas siektų 3200 megavatų, bet buvo svarstomas ir mažesnis – 1600 MW. Naujasis reaktorius turi būti atiduotas eksploatacijon iki 2015 metų. Dabar IAE elektros energija patenkina 80 proc. kaimyninių šalių poreikio. Vadinasi, penkerius–šešerius metus iki naujo reaktoriaus darbo pradžios Lietuva turėtų šią energiją, tik brangesnę, importuoti iš Rusijos.

Norėdama surinkti daugiau lėšų statybai, Lietuva dar 2006 m. antroje pusėje, be kitų šalių, kreipėsi ir į Lenkiją, ir tų metų lapkritį Varšuva sutiko dalyvauti naujos elektrinės statyboje. Gruodžio mėnesį buvo pasirašyta keturšalė sutartis, pagal kurią Lenkija, Latvija ir Estija gautų po 22 proc. energijos galingumo, o Lietuvai liktų 34 procentai. Bet vėliau Lenkija pareikalavo padidinti jos dalį iki 1200 MW. Vilnius tarsi ir sutiko su šia sąlyga, tačiau diskusija paskendo Lietuvos rūpesčiuose dėl leidimo pratęsti IAE darbą iki naujo reaktoriaus statybos pabaigos.

Kaip Rusija grasina statyti naują atominį reaktorių Kaliningrado srityje, taip ir Varšuva nori apsidrausti nuo galimo energijos nepritekliaus. Dabar Lenkijoje veikia dvi atominės elektrinės – abi netoli Varšuvos, Šverko mieste, bet jos vos 30 MW ir 10 MW galingumo ir veikia labiau dėl mokslo tiriamųjų darbų. 2006 m. pabaigoje imta kalbėti apie naujos jėgainės statybą iki 2021 metų. Tačiau Lenkijos ekonomikos ministerija visą dėmesį sutelkė į naują Ignalinos AE projektą.

Energetinio bendradarbiavimo perspektyvą drumsčia nesutarimai su Europos Komisija dėl Vilniaus siūlymų pratęsti IAE reaktoriaus darbą, kol bus pastatytas naujas. Lenkija stabdo ES ir Rusijos Energetinio saugumo pakto pasirašymą. Dar nesutarta dėl beveik 200 mln. litų vertės elektros tilto per Lenkijos teritoriją į Vakarus statybos (Alytaus–Elko ruožas), dėl analogiško projekto su Švedija. Kuriami naujo dujų tiekimo ir talpyklų projektai, tačiau jie taip pat yra bendrų diskusijų stadijoje.

Bendradarbiavimą energetikos srityje stabdo įtempta geopolitinė situacija regione. Ji komplikuota dėl Rusijos agresyvios energetinės politikos Vakarų atžvilgiu, apeinant Baltijos šalis. Todėl kalbėti apie Lenkijos verslo ekspansiją į Lietuvą, o juo labiau – apie kokią nors „ekonominę okupaciją“ kol kas yra per anksti ir nepagrįsta.

Kaukaze susiduria JAV ir Rusijos interesai?

Trečiadienį Gruzijos reikalavimu Jungtinių Tautų Saugumo Taryba sušaukė skubų posėdį. Už uždarų durų 15 jos narių svarsto padėtį Kaukaze, nes virš Abchazijos sekmadienį buvo numuštas nepilotuojamas žvalgybos lėktuvas. Tbilisis teigia, esą radarai netoli Gorio nustatė, kad virš Gruzijos teritorijos Galio rajone skraidė net du Rusijos lėktuvai. Maskva tvirtina, kad tai buvo pačios Gruzijos lėktuvas, kurį numušė separatinės respublikos priešlėktuvinė gynyba. Pagaliau Tbilisis sutiko, kad žvalgybos lėktuvas tikrai skrido virš Abchazijos, tačiau jį numušė į Gruzijos oro erdvę įsiveržę Rusijos naikintuvai „MiG-29“.

Ginčas pasisuko kita linkme: ar turėjo teisę Gruzijos lėktuvas žvalgyti vienašališkai nepriklausoma pasiskelbusios Abchazijos teritoriją? Tbilisis ir toliau šią autonomiją ir Pietų Osetiją laiko vienos valstybės žemėmis. Vis dėlto po incidento Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, telefonu kalbėdamas su Gruzijos prezidentu Michailu Saakašviliu, išreiškė nusistebėjimą, kad virš konflikto zonos kariniais tikslais skraido Gruzijos lėktuvai. Tai, pasak prezidento, prieštarauja 1994 m. gegužės 14 d. Maskvos susitarimui dėl ugnies nutraukimo ir pajėgų atskyrimo ties Gruzijos ir Abchazijos siena.

Kaip ten bebūtų, kol ginčas tęsiasi, iš Maskvos ir Tbilisio ir atgal lekia užnuodytos propagandos strėlės, kurios sminga į kadaise buvusius gerus valstybių santykius.

Jau niekam ne paslaptis, kad Rusija džiūgavo, kai NATO viršūnių susitikime Bukarešte Gruzijai ir Ukrainai nebuvo pasiūlytas Narystės Aljanse veiksmų planas. V. Putinas atvirai perspėjo abi posovietines respublikas nė nebandyti stoti į NATO. Rusija paskelbė nusprendusi „plėsti bendradarbiavimą su faktiniais Abchazijos ir Pietų Osetijos valdžios organais“. Maskva netgi sušvelnino vizų režimą Gruzijos piliečiams.

Apžvalgininkai tvirtina, kad šių separatinių Gruzijos teritorijų skatinimas nepaklusti Tbilisiui – tai signalas Vakarams, kad Gruzija ir Ukraina bus suskaldytos, jei pretenduos į Aljansą. Ukrainai tuo grasinama nuo pat 2004 m. prezidento rinkimų. Maskva neslepia planų, kad, jeigu bus surengtas referendumas dėl NATO, biuleteniuose gali būti įrašytas ir klausimas dėl Rytų Ukrainos ir Krymo atsiskyrimo. Dėl tokių grasinimų Kijevas taip pat kreipėsi į Jungtines Tautas, kaltindamas Maskvą mėginimais pažeisti teritorinį Ukrainos vientisumą. Užsienio reikalų ministerijos pareiškime tvirtinama, kad ji, siekdama stabilizuoti padėtį regione, iširus Sovietų Sąjungai, atsisakė trečio pagal dydį pasaulyje branduolinio arsenalo, o Rusija 1994 m. Budapešto memorandumu garantavo Ukrainai saugumą ir stabilumą. Dabar Rusijos Dūma rengiasi denonsuoti abiejų šalių Draugystės, bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį. Taip būtų atvertas tiesus kelias į padėties destabilizavimą regione ir karo su Ukraina paskelbimą.

Tokių pat tikslų Rusija siekia ir Kaukaze, tačiau neseniai per Rusijos televiziją buvo parodytas Antono Verbickio filmas „Kaukazo planas“. Jame tvirtinama, kad šį regioną Vakarų specialiosios tarnybos ketina paversti atviro konflikto zona. Pasak filmo kūrėjų, savo planą Jungtinės Valstijos pradėjo nuo Kalnų Karabacho, paskui inspiravo konfliktą Čečėnijoje. Ičkerijos atsiskyrimą nuo Rusijos finansavo didžiosios Vakarų valstybės, o pinigai sukilėliams buvo spausdinami Vokietijoje, ir iki šiol Miuncheno saugyklose dar saugoma apie 100 tonų dolerių kupiūrų…

Paryžiaus laikraštis „Liberation“ rašo, kad atsakomąjį planą dabar parengusi ir Rusija. Formalų postūmį konfrontacijai Kaukaze davė Kosovas. Jeigu Vakarai pritars vienpusiškam Serbijos sienų pakeitimui, kodėl Rusija to paties negali padaryti Gruzijos ir Ukrainos atžvilgiu, retoriškai klausia prancūzų leidinys. Jis siūlo neskubėti šių šalių priimti į NATO, bet sukurti buferinę zoną tarp Rytų ir Vakarų. Tai bus Prancūzijos, kuri kitą pusmetį pirmininkaus ES, prezidento Nicolas Sarkozy uždavinys.

O kol kas prie pietinių Rusijos sienų kaista konflikto židinys. Negesinama ugnis gali būti negailestinga ir besiplečianti.

Paragvajus prezidentu pasirinko vyskupą

Vis dažniau mūsų dėmesio sulaukiančioje Lotynų Amerikoje yra keletas šalių, kuriose, jei žvelgtume iš Lietuvos, politinis gyvenimas tarsi sustojęs. Paragvajus – ši plotu penkiskart, o gyventojų skaičiumi dukart už mūsų šalį didesnė Pietų Amerikos valstybė – iš tikrųjų ilgus dešimtmečius buvo tarsi balta dėmė žemėlapyje. Sovietiniais laikais mes tik žinojome, koks ten žiaurus karinis generolo Alfredo Stroessnerio režimas valdė…

Iš tiesų ši karinė diktatūra po karo su Bolivija ir pilietinio konflikto išsilaikė net 35 m. 1989 m. įvykęs naujas karinis perversmas, po kurio prezidentu tapo jo organizatorius generolas Andresas Rodriguezas, centrinei Pietų Amerikos valstybei atnešė ekonominių ir politinių reformų viltį, sumažėjo izoliacija nuo išorinio pasaulio, pagerėjo santykiai su Brazilija, Argentina, Bolivija.

Ir štai sekmadienį įvykę prezidento rinkimai sužadino dar daugiau vilčių. Baigėsi 61 m. viešpatavusios konservatyvios Kolorado partijos era, ir naujuoju Paragvajaus vadovu išrinktas 56 m. buvęs vyskupas Fernando Lugo. Vadinamąjį vargšų vyskupą rėmė prieš 8 mėnesius sukurtas kairysis Patriotinis aljansas už permainas, kuriam priklauso profesinės sąjungos, žemės ūkio darbininkai, indėnų atstovai. Jo pergalė pratęsė centro kairiųjų lyderių viešpatavimą žemyne.

Po rinkimų naktį į Asunsjono gatves išsiliejo minios besilinksminančių žmonių. Rinkimuose jie atmetė valdančiosios partijos atstovės, buvusios švietimo ministrės 50-metės Blancos Ovelar kandidatūrą. Ją nuo nugalėtojo skyrė tik 7 proc. balsų. Laimėjusi ji būtų tapusi pirmąja Paragvajaus šalies vadove moterimi.

Trečias buvo opozicijos remiamas generolas, buvęs armijos vadas Lino Oliviero. Jis visai neseniai išėjo iš kalėjimo, kuriame už perversmo organizavimą praleido 10 m. Paragvajuje, kaip ir kitose Pietų Amerikos šalyse, perversmai dažni, todėl dabar, išrinkus dvasininką, paragvajiečiams nušvito viltis, kad karinių režimų era baigėsi.

Šiaip jau Paragvajus – neturtinga šalis. Kaip ir Bolivija, ji neturi išėjimo prie vandenyno, todėl, eksportuodama savo prekes, turi tikėtis pigaus Brazilijos tranzito. 1811 m. paskelbęs nepriklausomybę nuo ispanų, Paragvajus ilgai kariavo kone su visomis kaimyninėmis šalis, kol galų gale prarado didelę dalį savo teritorijos. Kariniai režimai suvaržė politines laisves, priešinosi bet kokioms reformoms, vykdė indėnų asimiliaciją. Pagal bendrąjį vidaus produktą šalis nuolat yra antrajame pasaulio valstybių šimtuke. Apie 60 proc. bendrojo vidaus produkto sukuriama prekiaujant su Brazilija. Beveik pusė šalies gyventojų dirba žemės ūkyje. Paprastai Paragvajus garsėja tabako, medvilnės, kavos, sojos plantacijomis, tačiau pasaulyje žinomiausia paragvajietiška matė – aromatinga arbata, gaminama iš ilgojo moliūgo vaisių ir bugienio lapų. Paragvajuje dar išgaunamas nedidelis kiekis urano rūdos, naftos, bet jų negalima lyginti, pavyzdžiui, su Venesuelos naftos gavyba. Ekonominę padėtį šiek tiek gelbsti Paragvajaus narystė Pietų Amerikos ekonominėje bendrijoje, kuriai priklauso ir Brazilija, Argentina bei Bolivija. Vis dėlto Paragvajuje apie 20 proc. žmonių gyvena žemiau skurdo ribos, nedarbas siekia iki 40 proc., o apie 80 proc. visos žemės valdo 2 proc. žemvaldžių.

Dvasininko gyvenimo dėl politikos atsisakęs F. Lugo lygiuojasi į kairiuosius kaimyninių šalių lyderius, tokius kaip Hugo Chavezas. Analitikai teigia, kad jo pergalę užtikrino programinis kursas į „XXI a. Socializmą“, kurį jis pasiskolino iš Venesuelos prezidento. Buvęs vyskupas mėgsta rengtis kaip H. Chavezas: su rinkėjais jis bendrauja basas įsispyręs į sandalus, užsimaukšlinęs fermerio skrybėlę, bet svarbiausiai įnirtingai kritikuoja korumpuotus valdančiosios partijos politikus. Nugalėtojas F. Lugo žarstė bendrus pažadus, esą pasirinktas laisvo Paragvajaus kelias, įrašytas naujas nacionalinės istorijos puslapis…

Civilis Paragvajaus prezidentas negali jaustis ramus. Kariuomenėje tebeverda perversmininkų nuotaikos, šalyje dar neužmirštas pasikėsinimas į prezidentą Nicanorą Duarte, kai jį vasarį bandė nunuodyti mineraliniu vandeniu. Taigi Paragvajus dar tik įžengė į naują erą, Vakaruose paprastai vadinamą demokratija.

Monstrų paradas: Leninas, Stalinas, Hitleris…

Šis balandis tikrai įdomus mėnuo. Jis žymus garsiomis sukaktimis ir mįslingais sutapimais. Balandžio 20-ąją Adolfui Hitleriui būtų sukakę 119-ka. Dar po 10 dienų, sulaukęs 56-rių, 1945-ųjų balandžio 30-ąją, Hitleris su žmona Ieva Braun nusižudė savo bunkeryje Berlyne.

Prieš 138 metus, balandžio 22-ąją, gimė Vladimiras Leninas. Tarp jų ar virš jų iškilusi galinga ilgiausiai – net 74 metus – išgyvenusio Josifo Stalino stovyla. Dar įdomu, kad šiemet Hitlerio – pagrindinio Holokausto autoriaus – gimimo dieną, balandžio 20-ąją, švenčiamos judėjų Velykos (Pesach) – senovės žydų išėjimo iš Egipto nelaisvės šventė. Šiemet ji nesutapo su krikščionių Prisikėlimo švente.

Žinoma, tai tik nekaltas žongliravimas garsių veikėjų gyvenimo ir švenčių datomis. Stalino, Hitlerio ir Lenino veiksmų nepavadinsi nekaltais. Visam pasauliui žinomi jų nusikaltimai – seniai pasmerkti, įvertinti ir … šlovinami.

Bolševikų revoliucijos vadas, ko gero ir davęs pradžią bei parodęs pavyzdį XX-ojo amžiaus kataklizmams, stovi tarsi šių dviejų monstrų nuošalyje. Daugelis jau primiršo kone šimtmečio senumo laikus, kai po bolševikinio Žiemos rūmų perversmo po Lenino sparnu atsirado Feliksas Dzeržinskis, kai gimė slaptoji jų policija ČK („čerezvučainaja komisija“), kai 1918 m. buvo sušaudyta caro šeima, kai siautėjo bolševikinis teroras…

Bet iki pat mirties 1924 m. Leninas dar suspėjo paruošti savo įpėdinį, kuris nuo 1928 m. su kaupu įvykdė bolševikų vado priesakus. Tiesa, Rusijos politikos veikėjų tyrinėtojai tvirtina, kad Leninas prieš mirtį perspėjo bendražygius dėl Stalino ketinimų, bet, antra vertus, išliko liudijimai Leniną sakant: „Tai tas žmogus, kuris man reikalingas“. Bolševikinių intrigų sūkuryje būtent Leninas sukiršino Staliną su Raudonosios armijos įkūrėju Levu Trockiu, ir konfliktas, priešingai negu revoliucijos lyderis manė, pasibaigė eiline būsimo „tautų tėvo“ pergale…

Stalino nusikaltimai visiems žinomi. Britų istorikas Simonas Montefioris knygoje „Jaunasis Stalinas“ lygina A.Stalino ir Hitlerio atėjimo į valdžią aplinkybes. Įdomu, kad jie tos valdžios siekė panašiu metu ir tomis pačiomis priemonėmis, nors tarp jų buvo 10 metų skirtumas. Taigi, kaip knygą vertina laikraštis „Der Standard“, abu politikai valdžią uzurpavo ne šiaip išskleidę patriotines vėliavas ir skelbdami kovą su nacijos priešais. Jie pasinaudojo to meto politine sistema, gyvenimo sunkumais ir žmonių nuotaikomis. Bolševikinėje Sovietų Sąjungoje nugriaudėjo NEPas, šalis buvo ant bado ribos, „golodomoras“ siautėjo ne tik Ukrainoje, bet ir didesnėje sovietinės imperijos „ant molinių kojų“ dalyje. Nuo bado mirė milijonai. Kremliuje viešpatavo įtarumas ir intrigos. Tokioje atmosferoje Stalinui reikėjo ieškoti kaltininkų, ir netrukus jų atsirado tūkstančiai – tarp armijos karininkų, inteligentijos, menininkų ir t.t. Manoma, kad Stalino laikais buvo represuota apie 20 milijonų žmonių.

Hitleris iškilo irgi Didžiosios depresijos metais. Vokiečių tautą reikėjo reabilituoti ir taip pat rasti visų jos nesėkmių atpirkėjus. Hitlerio nuomone, daugiausiai jų buvo tarp komunistų ir žydų. Jis sukurpė nacijos atkūrimo teoriją: vokiečių tauta buvo pažeminta, pralaimėjusi ne tik germanų mūšius viduramžiais, bet ir I-ąjį pasaulinį karą, ir negalėjo atlikti savo didžios misijos. Nacionalinės politikos plėtrai ir galios didinimui Vokietijai reikėjo naujų teritorijų, ir Hitleris pasišovė jas užgrobti Rytuose – ten, kur gyventojų tankumas buvo mažesnis. Puolimo placdarmui parengti jis pakeliui užėmė beveik visą Europą, veržėsi net į Afriką. Tiesa, Hitleris išžudė daugiau – net iki 50 milijonų. Vien tik koncentracijos stovyklose Vidurio ir Rytų Europoje nužudyta arba išvežta darbams į Trečiąjį Reichą 17,5 mln. žydų ir kitų tautybių žmonių.

Nesusilaikau nepriminęs pernai paviešintų skandalingų faktų apie Hitlerio gyvenimą ir kilmę, tuo labiau kad kai kurie jų susiję su Lietuva.

Iki šiol nepaneigta buvusio vermachto karininko Hennecke‘s Kardelio versija, pateikta 1974 metais Ženevoje išleistoje jo knygoje keistu iškalbingu pavadinimu „Adolfas Hitleris – Izraelio įkūrėjas“. Įdomu tai, kad knygą parašė žmogus, kuris 20-ojo amžiaus istoriją studijavo ne iš knygų ir vadovėlių. Vermachto kareivis, kaip ir milijonai kitų, pateko tarp didžiulių hitlerizmo ir stalinizmo girnų. Autorius suskaičiavo ant savo kūno net dvylika sužeidimų, tačiau paskutinis buvo sunkiausias. Kariavęs Rytų fronte, H.Kardelis liko Lietuvoje ir kovojo prieš sovietus Dzūkijos partizanų gretose. 24-rių metų vaikinas 1946 m. gavo sunkiausią sužeidimą. Grįžęs namo jis apmastė ne tik pasaulinio karo priežastis, bet ir fanatišką Hitlerio užsidegimą beveik trejus metus tęsti jau pralaimėtą karą, pasmerkiant milijonus žmonių mirčiai, o vokiečių tautą – amžinai gėdai. Jo knyga Vokietijoje susilaukė nuožmaus puolimo, bet buvo išleista japonų, lenkų, anglų, prancūzų, portugalų ir rusų kalbomis. Autorius Vokietijoje buvo ilgai persekiojamas, o bylinėjimąsi jis laimėjo tik 1995-aisiais.

Bet nepaisant autoriaus sąsajų su Lietuva, reiktų suvokti knygos pavadinimo prasmę. Kažkada šveicarų laikraštis „Facts“ įrodė, kad Hitleris pats turėjęs žydiško kraujo. Tokių jo giminės pėdsakų esą rasta jo politinių priešininkų dar 1931 metais viename Moravijos mieste. Gal todėl 1940-ųjų gruodžio 6 dieną Hitleris įsakė nužudyti giminaitę Aloiziją, kuri neva buvusi beprotė ir galėjusi išplepėti apie fiurerio žydišką kilmę… Šias faktas ir tai, kad Hitleris yra pagrindinis Holokausto autorius ir kaltininkas, dar labiau pabrėžia XX-ojo amžiaus beprotybę.

Būtų neatsakinga lyginti šių monstrų asmenybes ir juodus darbus, jų nusikaltimų mastą žmonijai ir atskirai Lietuvai, kuri visais laikais buvo ant didžiųjų kataklizmų slenksčio. Bet štai šiandienos Europoje ir vienas, ir kitas turi vis daugiau pasekėjų. Ko gero, Stalinas – daugiau. Jeigu Leniną tebegarbsto beveik vien tik komunistai su G.Ziuganovu priešakyje (kol jo mumija guli prie Kremliaus sienos), tai Stalino pasekėjų gausu visoje Rusijoje – ir ne tik. Jų skaičius auga (pernai 54 proc. apklaustų rusų manė Staliną buvus geru vadovu), ir prie jo garbinimo, kaip rašo Vakarų spauda, prisideda pats V.Putinas. Jo pozicija nevienareikšmė: čia jis smerkia Stalino represijas, čia – kaip dera KGB auklėtiniui ir filmų apie šnipus mėgėjui – didžiuojasi Staliną buvus „sumaniu lyderiu“.

Pripažindamas, kad milijonai žmonių tapo stalininių valymų, tremčių ir bado aukomis, V.Putinas kalba, kad Stalino nusikaltimai mažesni negu JAV, kurios numetė atomines bombas ant Hirosimos ir Nagasakio, bombardavo Vietnamą, dabar kariauja Irake… Šalies vadovo vertinimas, kad Sovietų Sąjungos žlugimas buvo „didžiausia geopolitine XX-ojo amžiaus katastrofa“, reiškia ir nostalgiją tiems laikams, ir buvusių lyderių valdymo pateisinimą. O laikraštis „The Wall Street Jornal“ pernai pateikė tokį iškalbingą faktą: V.Putino senelis buvo Lenino ir Stalino virėjas. O gal ir paveldimumas formuojasi per skrandį?..

Visa tai nereiškia, kad galima išrikiuoti asmenybių grandinę Leninas – Stalinas – Hitleris – Putinas. Bet daugybė faktų rodo, kad, priešingai negu Vakaruose, Rusijoje šią seką žadama tęsti. Tam pajungiamas kone visas valstybinis aparatas, politinės partijos, jėgos struktūros. „Vieningoji Rusija“ vienijasi po naujo imperatoriaus vėliava, kurios raudona kaip kraujas spalva primena gūdžius Stalino laikus.