Prekybos morale kioskelis

Nuolat erzeliuojantis Seimas negali nurimti. Nustumdamas į šalį karą Ukrainoje ir iš jo iškylančias saugumo bei gynybos pamokas Lietuvai, pabėgėlių ir migrantų reikalus, nesulaikomai augančią infliaciją, parlamentas staiga panūdo galutinai susidoroti su Partnerystės įstatymu ir Vytauto Landsbergio kaip valstybės vadovo statuso įteisinimu. Continue reading…

Kaip baltų žemė vos neatiteko Lietuvai

Rusijos karas Ukrainoje Europą privertė krūptelėti. Jeigu konfliktai vykdavo toli nuo Lietuvos, mes juos stebėjome gana abejingai. Bet šis karas jau tiesiogiai veikia visas regiono ir žemyno valstybes bei Lietuvą. Ypač dėl to, kad šalia beveik aštuonis dešimtmečius esame priversti gyventi su labai militarizuotu Rusijos eksklavu – Kaliningrado sritimi. Ji vis labiau tampa dar vienu pavojingu karo detonatoriumi pačiame Europos centre. Continue reading…

Kodėl Suomija – drąsi šalis?

Suomija – vėl drąsi šalis. Ne popieriuje, kaip Lietuva, prieš 14 metų patvirtinusi „Lietuvos pristatymo pasaulyje strateginio marketingo koncepciją“, kuri jau kitą pavasarį – ekonominio sunkmečio sąlygomis – „išnyko lyg dūmas, neblaškomas vėjo“. Nesakau, kad per visus 90 metų po Žiemos karo skandinavai buvo tokie nesutaikomi: netekę dalies teritorijos jie buvo itin atsargūs santykiuose su Maskva. Šiaip ar taip su didžiuoju kaimynu ji turi 1340 km sausumos sieną, kurią Rusija nuo 192O m. Tartu sutarties ne kartą buvo pažeidusi. Continue reading…

Kas juos veda į Pergalę?

Karas Ukrainoje daug ką išmušė iš vėžių, išbalansavo, sukėlė depresiją, nepasitikėjimą rytdiena ir vienas kitu, sukomplikavo verslus. Tad reikia tik stebėtis ukrainiečių tvirtumu, ryžtu ir emociniu užsidegimu ginti savo žemę. Continue reading…

Klaidų ir melagienų faršas

Gegužės pradžia kupina įvairiausių švenčių, atmintinų dienų, profesinių datų, sukakčių. O šią dekadą užbaigia iki šiol visuomenę kiršinantis sutapimas: kartu švenčiama ir Europos diena, ir sovietinės pergalės prieš nacistinę Vokietiją metinės. Continue reading…

Totoriai – nuo Aukso Ordos iki Lietuvos

Pirmiausiai būtina pabrėžti, kad totoriai negali būti visiškai tapatinami su mongolais, kurie buvo įsikūrę dabartinėje Mandžurijoje ir Kinijos šiaurėje. Totorių (arba tartarų) gentys daugiausiai buvo apsigyvenusios Baikalo ežero regione, Mongolijos šiaurės rytiniuose rajonuose. Jos minimos maždaug nuo V-ojo m.e. amžiaus. Žinynai rašo, kad XX-me amžiuje jų skaičius buvo apie 5 milijonai, o labiausiai jie paplitę buvo Volgos, Kamos žemupiuose ir Uralo kalnuose. Totorių gyvenviečių buvo ir Kazachstano šiaurėje bei Sibiro vakaruose. Priešingai negu mongolai, jie kalbėjo senąja tiurkų kalba ir giminiavosi su karingomis kamanų bei kipčiakų (polovcų) gentimis. Visos šios gentys kariavo mongolų karuose. Continue reading…

„Trijų raidžių“ klausimu

Tas pavasaris lyg veržlus eržilas galingo vadeliotojo vis prilaikomas: saulė šviečia, bet nešildo, vėsi žemė nepriima grūdo, gamta skleidžiasi nenoriai. Tačiau žinome, kad tai tik laiko klausimas, ir mes švęsime pergalę. Parašiau „pergalė“, ir iškart mintys nukrypo į niokojamą Ukrainą, į kurią, nebodamas žudynių ir sugriovimų, pavasaris ateina vis vien. Continue reading…

Temidės svarstyklės užstrigo

Praėjo katalikų šv. Velykos, Atvelykis, o šį savaitgalį – dar ir stačiatikių Prisikėlimo šventė. Tiktai buvusiam sovietinio saugumo agentui, aktyviam ateistui Vladimirui Putinui, pastaruoju metu ypač demonstruojančiam pamaldumą, į amžinąsias krikščioniškąsias vertybės nusispjauti. Jis gina savo „vertybę“ – plėšti, naikinti Ukrainos žemę, žudyti beginklius „nacikus“, įžūlia kvaila propaganda „zombinti“ Rusijos žmones. Continue reading…

Naujoji pasaulio tvarka. Ar tilps joje Lietuva?

Apie Naująją Pasaulio Tvarką (NPT) prakalbusi Maskva į savo draugiją pakvietė Kiniją, Indiją ir dar vieną kitą draugystę su Rusija deklaruojančią valstybę, nekalbant jau apie aptrupėjusios Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) šalis. Dar aiškiau šis kvietimas nuskambėjo po vasario pradžioje vykusio Rusijos ir Kinijos vadovų susitikimo, po kurio abi šalys paskelbė ketinimus jau netrukus sukurti NPT. Tokie planai sužadino ir kai kurių Vakarų visuomenės sluoksnių viltis, kad tarptautiniuose santykiuose bus visiškai atsisakyta JAV dominavimo. Antai, Londono „Daily Telegraph“ rašė, jog „po ilgų pažeminimo dešimtmečių pasaulinės autokratinės supervalstybės jau nebeklūpo ir netrukus paskelbs galą po Šaltojo karo įsigalėjusiai neteisingai pasaulinei tvarkai“. Continue reading…

Dvi Lietuvos

Priglausti karo pabėgėlius, padėti jiems turėtų būti kiekvieno sveikai mąstančio žmogaus pareiga. Tai mus pareigoja paprasčiausias žmoniškumas, parama kenčiančiam, užuojauta artimam, kokio jis tikėjimo bebūtų. Tai ne vien tik krikščioniškas jausmas, nors ir jis sustiprėja, artėjant Kristaus Prisikėlimo šventei. Continue reading…