Savaitės pjūvis

Tęsiame savaitines pagrindinių įvykių apžvalgas ir jų vertinimus. Šioje po ilgokos pertraukos transliuojamoje laidoje aptarsime prasidėjusį politinį sezoną, Seimo rudens sesijos prioritetus, komentuosime keistą Rusijos prašymą išduoti Maskvai prieš ketvirtį amžiaus sovietinės tarnybos vengusius lietuvius. Laidos dalyviai – Seimo pirmininkės pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas, parlamentarai Jurgis Razma ir Stasys Šedbaras.

Kad nepasikartotų Lietuvos tragedija

1939 metų rugsėjis – SSRS ir Vokietijos nepuolimo pakto įgyvendinimo mėnuo. Tai laikotarpis, kai imperijų sąmokslas virto visos Europos, ypač rytinių jos pakraščių tragedija ir apvainikuotas dviveidiško jų sąmokslo rugsėjo 28-ąją, kai ta Europa buvo iš naujo persidalinta. Continue reading…

Baltijas valstu lauksaimnieku ugunskuru akcija

Baltijos šalys: daugiau nesutarimų, negu bendrumo ženklų

Yra šventų dalykų, kurių dergti neleidžia sąžinė, pilietiškumas ir paprasčiausias padorumas. Tačiau Baltijos kelias, kurio 25-metį neseniai džiugiai ir su nostalgija pažymėjome, kai kam kelia šleikštulį, ir, kaip metinių išvakarėse rašė vienas restoranų patiekalais permaitintas kolega, tą unikalų Baltijos vienybės pasireiškimą laikas pamiršti. „Nors ir nežmoniškai, kad tik kitoniškai“, – apie tokius orakulus sako garsi patarlė. Continue reading…

ldk

Kodėl kaimynai savinasi mūsų istoriją ir kunigaikščius?

Kam, kur ir kokį paminklą statyti ar nugriauti – kiekvienos šalies reikalas. Antai, lenkai pastatė besišlapinančio Lenino stovylą, lietuviai niekaip neišgali nuversti sovietinės realybės simbolių, stūksančių ant Žaliojo tilto Vilniuje (reiktų referendumo), Volgogradui rusai žada gražinti Stalingrado ar suteikti Putinogrado vardą, žinoma, su daugybe „tautų vado“, o gal dabartinio karingojo prezidento biustų… Continue reading…

kompartijos_vadai_lenino_paminklas_antanas_snieckus-500x359

Lietuviškoji sumažinta L.Brežnevo kopija

Minint Algirdo Mykolo Brazausko mirties ketvirtąsias metines, klausantis gausių pagiriamųjų žodžių velioniui, nejučia iškyla ir kitų sovietinės Lietuvos partinių lyderių statulos, vienaip ar kitaip praturtinusios respubliką ir valstybę sovietiniu mentalitetu arba dar tampriau ją pririšusios prie Maskvos. Continue reading…

Savaitės pjūvis

Atsisveikindami iki rudens, vėl parengėme svarbiausių šios savaitės įvykių apžvalgą. Naujai į Europos Parlamentą išrinktas aplinkos ministras Valentinas Mazuronis kalba, kodėl jis pasirinko darbą Briuselyje, o Tautininkų sąjungos vadovas Julius Panka ragina rinkėjus sekmadienį balsuoti referendume dėl žemės pardavimo.

abecele-zemaitiska

Lietuviško rašto draudimas: dabartis?

Mažos tautos kultūra, taip pat ir kalba bei raštas, visada pakibusi ant išlikimo briaunos, ir pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Lietuvių kalba, patyrusi ir patirianti rusifikacijos, polonizacijos ir net germanizacijos nagus, vargais negalais kapstėsi iš išnykimo liūno, bet – ar jau galime nusiraminti? Continue reading…