Litvakas riestais ūsiukais

Tęsiame sekmadienio pasakojimų ciklą apie lietuvių kilmės pasaulio įžymybes, kurios iki šiol garsina savo arba savo protėvių Tėvynę.

Taip pavadinęs šį rašinį, vargu ar rasiu žmogų, kuris nenutuoktų, apie ką bus kalba. Mūsų vaizdinė atmintis yra geriausias detektorius, optimaliai nustatantis, kada, kur, kas įvyko, kas turima omeny, o paskui jau galima modeliuoti, kaip reaguoti, kaip tai išnaudoti, ką rinktis ir pan.

Iš tikrųjų, bus rašoma apie Deividą Sušė (David Suchet) – lietuvių kilmės britų aktorių, kuris mums įsiminė daugiausiai iš pamėgto detektyvinio serialo „Puaro“ („Poirot“), pastatyto pagal Agathos Christie kūrinius. Aktorius jį kūrė nuo 43 iki 67 metų amžiaus, tai yra net 25 metus (1988-2013), kitaip sakant, trečdalį savo gyvenimo. Štai kodėl tarp daugybės (daugiau kaip 40) D. Suchet vaidmenų Hercule Puaro personažas brangiausias.

Garsenybė – Tryškiuose

Prieš dešimtmetį žymus artistas su dokumentinės BBC laidos „Who do you think you are?“ („Kas manai esąs?“), kuriamos nuo 2004 m.,  kūrėjais apsilankė Tryškiuose, iš kur ir kilę D. Suchet protėviai žydai. „Kai aš pamačiau tą filmą, man šaukštas iškrito iš rankų. Žiūriu, kad po matytas vietas vaikšto, o Tryškiai yra mano gimtos vietos. Tada specialiai važiavau, suradau Tryškių žydų kapines, tą esu visa patikrinęs. Specialiai atradau tas vietas, kur D. Suchet vaikščiojo“, – DELFI teigė istorikas Alfredas Bumblauskas, apie D. Suchet kilmę užsiminęs su kolegomis 2012 m. parašytoje knygoje „Lietuvos istorija“ (Alfonso Eidinto, Alfredo Bumblausko, Antano Kulakausko ir Mindaugo Tamošaičio knyga „Lietuvos istorija“; paskutinis jos skyrius „Pabaiga, arba išbarstyti Lietuvos veidai“). Epizodą su aktoriaus interviu ir apsilankymu Tryškiuose galima rasti 2011 m. balandžio 20 d. parodytos BBC laidos YouTube versijoje. Bet 2010 m. specialioje BBC TV laidoje „David Suchet on the Orient Express“ jis taip pat užsimena esąs lietuvių žydų kilmės. Kai kurių detalių yra ir jo 2013 m. išleistoje knygoje „Puaro ir aš“ („Poirot and Me“).

Šaltą, vėjuotą dieną Tryškiuose apsilankęs D. Suchet išvydo iš žydų bendruomenės telikusius apžėlusius kapus ir šalia esantį suvargusį miestelį. Dabar jis priklauso Telšių rajonui, o anuomet – XIX a. antroje pusėje – jo proseneliai 1866 m. Jankelis (Jacobas) ir Beila Shokhetai buvo laikomi carinės Rusijos imperijos gyventojais. Kai amžiaus pabaigoje caras pasirašė dekretą, verčiantį žydus išsikelti iš pasienio su Prūsija zonos, D. Suchet prosenelė Beila Suchedowitz iš pradžių persikėlė už keliasdešimt kilometrų į Kretingą (Kratingen arba Kröttingen), o paskui į prūsišką Memelį. Genealogijos specialistė Ruth Lieserowitz, lydėjusi 66-rių artistą po Tryškius, išsiaiškino, kad ji  čia gyveno dar 1898 m., bet jos vyras Jacobas jau buvo miręs. Du iš jų vaikų jau buvo gimę Kretingoje.

Tryškiai (žydiškai Trishik) nuo seno buvo žydų apsėstas miestelis. 1897 m. duomenimis, čia iš beveik 2000 gyventojų 34 proc. buvo žydai, bet jų nuolat mažėjo.  Pagal 2008 m. spalio 11-12 d. jungtinės savanorių komandos atliktus tyrimus trijuose Žemaitijos (Samogitia) miesteliuose, 1869-1872 m. regioną ištiko badmetis, kurio metų ypač nukentėjo žydai. Jiems pagalbą suteikė „Pagalbos komitetas“, veikęs Klaipėdoje.

1868 m. miestelyje kilo didžiulis gaisras, kurio metu sudegė visos sinagogos, o 1887 m. gaisre – ir vėl sudegė naujai atstatyta sinagoga su visais Toros ritiniais. Apie 200 žydų šeimų liko be namų, neteko viso turto. 1887 m. rugsėjo 1 d. laikraštis „Hamelic”, leistas Odesoje, bet skaitytas visos Rusijos imperijos žydų, išspausdino emocionalų kreipimąsi suteikti pagalbą Tryškių padegėliams. Jį pasirašė vietinis rabinas Chaimas Punas (mirė 1903 m.).

Bet didžiausias smūgis Rusijos imperijos žydų bendruomenei buvo suduotas po caro Aleksandro II nužudymo 1881 m. kovo 1 d. 166-ose imperijos vietovėse, taip pat mažuose miesteliuose, pasipylė žydų pogromai. Mat, tarp pasikėsinimą įvykdžiusios organizacijos „Narodnaja volia“ smogikų buvo daug žydų, todėl carinė valdžia skatino jiems neapykantą. 1882 m. gegužės 2 d. buvo priimtos vadinamos „Gegužės taisyklės“, kurios griežtai suvaržė žydų veiklą imperijos miesteliuose ir kaimuose. Jos buvo atšauktos tik Laikinosios vyriausybės 1917 m. Žydų gyvenimas pasidarė labai sunkus.

Nepakeliamas jis buvo ir košerinio maisto pardavėjui Izidoriui Sušedovicui (Isidor Suchedowitz). Aktoriaus senelis ir du jo broliai Benjaminas ir Josephas persikėlė į Kretingą – už maždaug 80 km nuo Tryškių ir arčiau Prūsijos sienos. Keli kilometrai nuo Kretingos link Klaipėdos ėjo siena su Prūsija ir čia buvo vadinamoji „sėslumo riba“, kuri buvo nusitęsusi net per 15 Rusijos gubernijų – nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Rusijos carai 1791 – 1917 m. šioje zonoje gyvenantiems žydams taikė įvairius vis griežtėjančius suvaržymus, bet, kaip rašyta, nepakeliami draudimai jiems buvo įvesti priėmus „Gegužės taisykles“.

Maršrutas: Tryškiai – Pietų Afrika

Taigi, nutaikę progą ir Klaipėdos žydų bendruomenės padedami  netrukus jie jau įsikūrė Memelyje, kur Badestrasse gatvėje 8 – 9 gyveno prosenelė Beila. Tuo metu Klaipėda laikyta gana saugiu prieglobsčiu žydams. Bet ir čia Prūsija devintajame XIX amžiaus dešimtmetyje priėmė vadinamąjį Išsiuntimo įstatymą, kuris lietė vokiškų pasų neturinčius žydus, o nuo 1890 m. užsieniečiams buvo draudžiama nuolat gyventi Prūsijos rytuose.

Tuo metu Vokietijos imperija buvo įtraukusi į savo sudėtį ir Prūsiją, kuri tapo Vokiečių imperatoriškojo reicho dalimi, turėjusia savą vyriausybę, parlamentą ir vietinius įstatymus. Tad pagal galiojančius draudimus atvykėliai žydai galėjo būti išsiųsti į carinę Rusijos Vakarų guberniją.

Tad visi trys broliai 1896 m. iš Klaipėdos išvyko į Pietų Afriką. Bet aktoriaus senelio brolis Josephas nurodė turįs Turkijos pilietybę, matyt, vengdamas įtarimų, kad jis ir jo broliai kilę nuo „sėslumo ribos“. Tuo metu Izidoriaus pavardė iš Suchedowitz buvo supaprastinta į Suchet.

Germanizuotos pavardės galūnė -owitz reiškia kažkieno sūnų. Hebrajų kalba ši pavardė būtų „Suched“ arba „Shokhet“, reiškianti košerinės mėsos pardavėją arba perdirbėją, kitaip sakant, mėsininką. Aptikau versiją, kad ji panaši į „Su-shay“ – japonišką zushi, t.y. į „suspaustos žuvies“ patiekalą, kaip „prasčiokų“ valgį. Jis gali būti ir košerinis žydų maistas…Vadinasi, lietuviškieji žydai pavardę pasirinko neatsitiktinai?

Visi šie genealogės Ruth Lieserowitz svarstymai detaliai aprašomi minėtos BBC TV laidos interneto svetainėje.

Arti Nobelio premijos laureato

Iš Johanesburgo Suchet‘ų šeima į Londoną atvyko 1932 metais.

Reikia pridurti, kad aktoriaus prosenelis iš motinos pusės Arnoldas Jarchy buvo žydas iš Daugpilio, prosenelė Amelie Salomon – iš Gardino, jie iš pradžių atvyko į Paryžių, paskui persikraustė į Angliją. Senelis – fotografijos pradininkas Jamesas (Jimmy) Jarché, kuris išgarsėjo prieškario Londone fotografuodamas britų įžymybes. Jis padovanojo D. Suchet dvi aistras — fotografiją (pirmąjį fotoaparatą „Kodak”) bei muziką (klarnetą).

Gi BBC TV laidoje aktorius juokavo, kad jo proprosenelis iš motinos aktorės Joanos Patricios pusės George’as Jezzardas buvęs jūrų kapitonas, kurio laivas „Hannah“ 1860 m. gegužę nuskendo per didžiulę audrą netoli Norfolko. 40 jūrininkų žuvo. Aktoriui esą netgi pavyko sutikti provaikaitį žmogaus, kuris kadaise išgelbėjo jo proprosenelį su 6 laivo įgulos nariais. D. Suchet manąs, kad galbūt meilę jūrai ir vandeniui paveldėjęs iš to kapitono…

D.Suchet tėvas Jackas Suchet gimė jau Johanesburge 1908 m. liepos 10 d. Jaunuolio tėvas Isidorius Suchedowitzas, jau pasikeitęs pavardę į Suchet, norėjo, kad Jackas taptų verslininku, net įtaisė sūnų į Keiptauno universitetą studijuoti verslo administravimą.

Tačiau 1932 m. grįžę į Angliją jo tėvai jau nekontroliavo sūnaus. J. Suchet pardavinėjo ledus Pedingtono metro stotyje, norėdamas užsidirbti duodavo savo kraujo, Londono epidemiologams užsakius darė anglų skalikų (grayhound) seilių testus (ši ypatinga šunų veislė vienintelė minima šv. Rašte), paskui už pinigus žaidė bridžą, ir pastarasis pomėgis liko ir Jackui išėjus į pensiją, bet jis netapo priklausomybe.

Rusiškoje Wikipedia versijoje rašoma, kad šunų seilių testavimas nulėmė D. Suchet tėvo profesinę ateitį: jis vis dėl to tapo jei ne verslininku, tai garsiu ginekologu, kuris karo ir pokario metais dirbo kartu su įžymiu škotų mikrobiologu Alexanderiu Flemingu, 1928 m. netikėtai iš pelėsio išskyrusiu antibiotiką peniciliną (lysozym) ir už tai 1945 m. gavusiu Nobelio premiją medicinos srityje. Beje, karo metais buvo sukurta istorija, kaip šis mikrobiologas penicilinu pagydė 1943 m. Tunise užsikrėtusį patį Winstoną Churchillį. Taip esą A. Flemingas atsilyginęs britų premjero tėvui lordui Randolphui Churchilliui, kad šis palikęs pinigų finansuoti jo antibiotikų tyrinėjimus.

Taigi Jackas Suchet baigė Londono imperinio koledžo (Imperial College London) akušeriją ir ginekologiją, dirbo ordinatoriumi šv. Marijos ligoninėje, venerologijos skyriaus vadovu, o Antrojo pasaulinio karo metais su A. Flemingu atliko bandymus, antibiotikais gydant venerinius susirgimus.

1943 m. J. Suchet vedė garsaus Flitstryto fotografo Jameso Jarché dukterį 27 metų aktorę Joaną Patricią Jarché (1916 – 1992). Jie turėjo tris sūnus. Po metų jiems gimė Johnas Suchet – žurnalistas, TV laidų vedėjas, muzikinės radijo programos Classic FM (UK) redaktorius, ypač mėgęs Ludwigą van Bethoveną ir išleidęs penkias knygas apie muzikinę kompoziciją. Jo du vaikai Rory ir Richardas taip pat nuėjo žurnalistų takais. 1949 m. gimęs jauniausiasis sūnus Peteris dirbo reklamos srityje, buvo tarptautinės agentūros Saatchi & Saatchi Londono skyriaus direktoriumi, sporto reporteriu BBC Radio London kompanijoje, įgarsinimo specialistu, bet apie jį daug duomenų nėra.

Pamaldusis pedantas

Trečias vidurinysis Jacko Suchet sūnus – Davidas, gimęs 1946 m. gegužės 2 d. Nors tėvas jam bruko fizikos ir medicinos mokslus, jau 17 metų jis „užsikabino“ už Nacionalinio jaunimo teatro (National Youth Theatre of Great Britain) ir suprato, kad jo pašaukimas būtent čia. Interviu žurnalui „The Strand Magazine“ jis sakė, kad jo pirmasis vaidmuo buvo dar mokykloje, kai jis 16 metų suvaidino… Makbetą. Vis dėl to netrukus jis įstoja į Londono muzikos ir dramos akademiją, po to priimamas į teatrą Česteryje, bet jį patraukia radijas ir televizija, o po vykusių filmavimų jaunasis artistas grįžta į Londoną. Sostinės scenose jis išbando kone visus Shakespearo veikalų vaidmenis, ypač jam sekėsi vaidinti Otelą. Beje, jis BBC telefilme suvaidino ir patį Wiliamą Shakespearą.

Bet jo biografai tvirtina, kad Davidas kino žvaigžde netapo. Priežastis – tėvo įskiepytas nepaprastas pamaldumas. D. Suchet iki šiol bent kartą per savaitę aplanko anglikonų bažnyčią (čia jis buvo konfirmuotas 2009 m.). „Aš esu krikščionis. Tikiu krikščionybės principais ir daugumos kitų religijų principais, ypač tuo, kad žmogus turi skirti savo gyvenimą aukštesniam gėriui. Manau, visiems mums svarbiausia išmokti gyventi dabartyje ir nepasiduoti ateities baimei ir nerimui ar praeities skausmui,“- sakė jis viename interviu.

Kita vertus, tikėjimas ir susikaupimas jam neleido panirti į skandalus ir meilės peripetijas, kurios dažnai paskandina menininkus. O ir aktoriaus kruopštumas nepaprastas.

Gavęs naują vaidmenį, jis ima popieriaus lapą, sulanksto jį į dvi dalis, vienoje surašo savo ir personažo sutampančius bruožus, kitoje – skirtumus. Nors kolegos iš to tik pasišaipo, Davidas taip daro jau keletą dešimtmečių. Ruošdamasis Puaro vaidmeniui, jis studijavo Belgijos istoriją, papročius, tradicijas, elgesio manieras, net Valonijos regiono didmiesčio Lježo, iš kurio Puaro kilęs, aprangą, kad žinotų, kaip turi vaidinti. Be to jis pasamdė pedagogą, kuris artistą mokė, kaip anglų kalbą „suminkštinti“ ir jai suteikti elegantiškų prancūziškų akcentų.

Portalas Vokrug.tv pasakoja, kad D. Suchet išmaišė visą Europą, ruošdamasis 2000 metų debiutui Brodvėjuje, atliekant Soljerio vaidmenį sero Peterio Shafferio miuzikle „Amadeus“. Iš pradžių aktorius nuvyko į nedidelį italų Lenjago miestelį, kur gimė Antonio Soljeris, paskui pasiekė Vieną, tarsi kartodamas tą kelią, kuriuo keliavo savo šlovės ieškantis herojus. Visa tai D. Suchet padėjo pavaizduoti savo personažą ne kaip piktadarį pavyduolį, o kaip gyvą kenčiantį žmogų. Sakoma, kad Brodvėjuje aktorių lydėjo sėkmė…

Susidvejinimas su personažu

Bet Amerikos žiūrovai, kaip ir viso pasaulio bei, žinoma, Lietuvos, Davidą Suchet atpažįsta Erkiulio Puaro vaidmenyje. Aktorius, kuris niekada nebuvo skaitęs apie Puaro, sutinka, kad jie labai panašūs: vienodo ūgio, ta pati akių spalva, „be to aš vis dėl to irgi protingas, nors ne toks kaip jis“, – juokiasi artistas viename interviu. Be to abu jie – nepataisomi pedantai. Po tuo nedvejodami gali pasirašyti ir aktoriaus žmona Sheila Ferris, kurią vedė 1976 m., ir abu jų vaikai – Robertas ir Katherine. Sūnus tarnauja karališkajame laivyne, o duktė – fizioterapeutė.

Apie tą kruopštumo bruožą rašyta taip pat daug. Pavyzdžiui, kai vyksta jų užmiesčio vilos netoli Birmingemo tvarkymas, Davidas reikalauja, kad visi baldai ir daiktai būtų išdėstomi simetriškai vienas kitam, tarsi užbaigta meninė kompozicija. Jeigu ant stalo guli knygos, jos turi būti simetriškos. „Tačiau vis tiek aš ne toks pedantas kaip Puaro,. – šypsosi aktorius. – Pavyzdžiui, jei pusryčiams pateikiami virti kiaušiniai, aš juk nereikalauju, kad jie būtų vienodo dydžio…“ Yra žinoma, kad praėjusio šimtmečio pradžioje sukurtas Agathos Christie personažas, uždėjęs ant virtų kiaušinių liniuotę, yra pasakęs: „Negaliu valgyti šių kiaušinių. Jie visiškai skirtingo dydžio“.

Ir tikrai šiuo požiūriu aktorius neprilygsta Erkiuliui Puaro. Du simetriški virti kiaušiniai, tobulos formos šviesios duonos riekelės ir džemas kiekvieną rytą būdavo ant belgų detektyvo pusryčių stalo. Užkietėjęs pedantas buvo simetrijos ir formų vergas, todėl nepakentė, jei vištų kiaušiniai yra nevienodi, o duonos riekelės nesimetriškos. Geriau nieko, nei bet kas, nes valgymas yra ritualas su savomis taisyklėmis. Šiandien psichiatrai įtartų, kad Puaro vargina obscesiniai kompulsiniai sutrikimai (įkyrios pasikartojančios mintys ar veiksmai, dažniausiai nemalonūs, varginantys, beprasmiški, tampantys ritualais, įkyrybėmis)…

Beje, garsusis belgas metė akmenėlį ir į anglų daržą. Viename epizode savo draugui Hastingsui rafinuotasis savimyla aiškino: „Anglai, mano drauge, savo virtuvės neturi. Jie turi tik maistą. Mėsa perkepta, daržovės per daug minkštos, sūris nevalgomas“. Lietuviškų žydų kilmės britas aktorius negaliu išvengti šios frazės nepasakęs viename iš filmo serijų…

Dar viena šio skrupulingumo detalė. Ruošdamasis Puaro vaidmeniui, Davidas Suchet riestus juodus, glotniai specialiu aliejumi suteptus ūsiukus išsirinko iš 40-ties jam pateiktų variantų. Būtent jie išskiria garsųjį litvaką iš kitų, kai jį pamatome, vos sekmadienio vidurdienį paspaudę televizoriaus pultelį…

***

Kai prieš keletą metų D. Suchet, ieškodamas savo šaknų, lankėsi Lietuvoje, stovėdamas prie Tryškių žydų kapinių vartų, nusistebėjo: „Toks mažas miestelis ir tokios didelės kapinės.“ Didžiuodamiesi tokiais išeiviais, mes pridurtume: tokia maža Lietuva, bet tokia garsi pasaulyje.

Savaitraštis „Veidas“, rašydamas apie žymius lietuvius per 20 atkurtos nepriklausomybės metų, pastebi: „Skaičiuojama, kad užsienio šalyse gyvena apie 1,3 mln. lietuvių kilmės ar iš Lietuvos kilusių asmenų. Tad vardyti visas iškiliausias kultūros, politikos, verslo ar sporto asmenybes, kurias su Lietuva visada sies jų lietuviška kilmė, net jei šie žmonės jau gimė ne Lietuvoje ir jų tėvai nebemokė jų lietuvių kalbos, būtų galima labai ilgai.“