Senstančio „batkos“ nuotykiai

Kai buvo pradėtos rašyti šios eilutės, mūsų skaitytoją buvo užvaldžiusi Juokų diena – balandžio 1 – oji. O čia dar Verbos, kai grįžę iš bažnyčios vienas kitą pliekdami šaukdavome „Verba muša, ne aš mušu, už nedėlios bus Velykos!“. Ši Prisikėlimo šventė taip pat džiugi ir pakili…

Ta nuotaikinga proga pakalbėkime apie… Lukašenką ir jo nuotykius. Per 68-rius savo gyvenimo ir 29-rius prezidentavimo metus jų turėjo nemažai. O ir šiandien beveik trejais metais už Putiną jaunesnis „batka“ nesiliauja visų linksminti. Antai, paskutinę kovo dieną Baltarusijos parlamentui skirtoje kalboje jis visuomenei pasiuntė aukso vertės pasiūlymą, iš kurio visi ėmė juoktis: tarp Rusijos ir Ukrainos turi prasidėti taikos derybos be išankstinių sąlygų. „Viskas turi apmirti!“ – šūktelėjo jis deputatams, kurie, žinoma, sutartinai puolė ploti. Kiek nuo rusų pradėto karo miršta ukrainiečių, žinoma, jis ne tai turėjo galvoje…

Paskui – rimčiau. Anksčiau sakęs, kad Baltarusija priglaus Rusijos taktinius branduolinius ginklus, dabar tvirtina, kad susitars su Kremliumi dėl strateginių branduolinių ginklų, tai yra didesnio nuotolio ir galingesnių, dislokavimo Baltarusijoje. Maskva buvo prakalbusi, kad baltarusiai jų nekontroliuos, tik sandėliuos, o Lukašenka pagrasino smogsiąs visiems, kurie „bandys sunaikinti mūsų šalį“.

Akivaizdu, kad jis tapo visiškai Maskvos valdomu statytiniu. Todėl humoro mėgėjai kandžiai pajuokavo, kad „Lukašenka atsigulė po Putinu“. Gal nesupratęs juoko esmės ar žodžių žaismo (mat, putinas dar yra ir medis) „batka“ deputatams atsikirto: niekas po niekuo nesigulė… Rašoma, kad Aukščiausiosios tarybos deputatų veidais praslinko vos pastebima šypsena. Bet dar smagiau, kad savo kalboje jis pabrėžė: „Mano vaikai prezidentais nebus. Užsienyje daugelis norėtų, kad Lukašenkos neliktų, bet aš elgsiuosi atvirkščiai. Tai mano principas. Bet tai nereiškia, kad laikysiuosi įsikibęs šio posto“. Keistas pasažas, tiesa? Tai jis nesilaiko šio posto, tai „darys atvirkščiai“, tai savo vaikų jame nemato…

Beje, prieikime prie dar linksmesnės dalies. Kai prieš daugiau kaip 13 metų rašiau apie Lukašenkos šeimą, atkreipiau dėmesį į šio „mačio“ įvaizdį Baltarusijoje, jo moteris ir vaikus. 2012-ųjų liepą tada dar neribojamas sankcijų „batka“ išvyko į Venesuelą ir susitiko su tuometiniu jos vadovu beveik vienmečiu Hugo Chavezu. Pastarasis jau buvo išsituokęs, bet su dviem žmonomis buvo sugyvenęs keturis vaikus, o 18 metų būdamas santuokoje su Nancy bendravo ir su istorike Herma. Kaip sakoma, toks tokį sutiko…

Karakase H. Chavezas pristatė Lukašenkos sūnų septynmetį Nikolajų, o Baltarusijos lyderis neslėpė, kad „po 20-25 metų bus kam perduoti dviejų šalių bendradarbiavimo estafetę“, ir tėviškai apkabino Kolią. Dar 2007 m. Lukašenka pareiškė, kad nei vyriausiojo, nei vidurinio sūnaus jis nerengia į įpėdinius, o rengs patį mažiausiąjį.

Bėgo metai, malonybiniu vardu vadinamas Kolenka tapo 18 – mečiu jaunuoliu, besimokančiu kinų kalbos ir mąstančiu, kur pasukti toliau. Kaip rašo portalas Zerkalo.io, dabar jis jau nepuošiamas karine uniforma, bet dar neseniai, per pačius baltarusių protestus  kartu su paklaikusiu, automatu mosuojančiu tėvu lakstė po Minsko gatves ir grasino iššaudysiąs visus liaudies priešus…

Baltarusijoje pasirodė anoniminė Tviterio paskyra „Liūdnasis Kolenka“. Vėlai pilietiškai bręstantis jaunuolis, rašoma paskyroje, dar ir šiandien nelabai supranta, kas jo tėvas. Kolia dėl tėvo globos negali išvykti mokytis į užsienį, išskyrus Rusiją ar Kiniją, kurios mandarinų kalbos mokosi. Bet jaunuolis turbūt jau supranta, kad tėvas suseno, tapo juokingas, kad būtent jis suvystęs jo sparnus ateities skrydžiams. Tad Lukašenka šiandien jau kitaip gieda. Jis pats dar jaučiasi ereliu.

O koks jis buvo! Būdamas santuokoje su vyro vienmete Galina Lukašenka, kuri vadinama gyvanašle ir turbūt iki šiol gyvena kaime Mogiliovo srityje Šklovo rajone, 1994 m. liepos 10 d. vos išrinktas prezidentu ėmė bendrauti su savo gydytoja Irina Abelskaja, kuri po 10 metų, kaip teigiama, jam padovanojo nesantuokinį vaiką. Įdomu, kad ši „dovana“ sutapo su paties Lukašenkos gimimo diena – rugpjūčio 31-ąja. Be savo santuokinių vaikų – jau beveik pusamžių Viktoro ir Dmitrijaus Lukašenka – jis dar turi nesantuokinę dukterį Lizą…

Šitoje vietoje ir sustokime. Juokų metas baigiasi. Nuodėmingo, „kieto“ ir valdingo „batkos“ laikas taip pat senka. Jo negalią išduoda tragikomiški pareiškimai ir apgailėtinas politinis vaidmuo „po Putinu“. Kaip ir savo boso, Lukašenkos ateitis aiški: juk Niurnbergo procese tarp teisiamų nacių nusikaltėlių irgi buvo psichiškai pakrikusių, tačiau pakaltinamų…