Savaitės pjūvis 2009-05-08 (video)

Šią gegužės pradžios „Savaitės pjūvio” laidą skirsime jau netrukus įvyksiantiems prezidento rinkimams. Šį kartą kalbinsime ne rinkimų kampanijos lyderius, o tiesiog įdomų žmogų, kariškį, atsargos brigados generolą Česlovą Jezerską. Nebūdamas geras oratorius, gražbyliavimo meistras, o politikoje esantis vos porą mėnesių, kandidatas turi aiškią programą, konkrečią valstybės vystymosi viziją. Jis bene vienintelis iš 7 pretendentų savo programinių nuostatų pabaigoje yra įrašęs: „Tepadeda mums Dievas mūsų darbuose Tėvynės labui”. Su kandidatu kalbasi laidos autorius politikos apžvalgininkas Česlovas Iškauskas.

Žiūrėkite

1 Comment

  1. Vytautas Bacevičius

    Spektaklis,pavadintas Prezidento rinkiminė kampanija tęsiasi.
    Kiekvienas iš 7 pretendentų,kiekvieną pirmadienį po Panoramos, kaip moksleivis Siaurusevičiaus pavaldiniams atraportuoja po 6 kartus,vieno raporto trukmė 1 minutė.Taip per visą prezidento agitacinę kampaniją kiekvienas pretendentas bus atsakinėjęs į Siaurusevičiaus tarnų klausimus po 24 minutes.Nieko sau "prezidento rinkiminė kampanija".Pasaulis to dar nematė.

Comments are closed.