Ar Suomija tebėra pafrontės valstybė?

Rusijos prezidento Dmitrijaus Medvedevo vizitas į Suomiją niekuo nebūtų išsiskyręs iš kitų viešnagių pas kaimynus, jeigu ne tas Maskvai įkyrėjęs suomių reikalavimas tai grąžinti, tai parduoti, tai išnuomoti senas karelų žemes. Rusijos vadovas pagerbė Suomijos nacionalinio didvyrio maršalo Carlo Gustavo Mannerheimo atminimą ir padėjo gėlių ant jo kapo, tačiau Karelijos problema tvyrojo per visą aukšto rango svečio vizitą.

Šiaip jau, jei ignoruosime istoriją, Suomijos ir Rusijos santykiai yra pavyzdys kitoms Skandinavijos ir Baltijos šalims. 1975 m. rugpjūtį Suomijos sostinėje pasirašytas vadinamasis Helsinkio baigiamasis aktas ir įkurta Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija tarsi įtvirtino, kad sienos Europoje nekeičiamos. Tiesa, po 15 m. tos sienos pradėjo byrėti, kaip ir pati Sovietų Sąjunga, tačiau Maskvos ir Helsinkio santykiai liko gana šilti. Suomiai nesikišo ir neskatino nacionalinių judėjimų buvusiose sovietinėse respublikose, atsargiai stebėjo Rusijos operacijas Kaukaze, nors mielai priglaudė kai kuriuos nuo karo pabėgusius čečėnų sukilėlių lyderius.

Tokie geri suomių ir rusų santykiai – ne iš didelės meilės vieni kitiems. Suomija turi labai ilgą 1269 km ilgio sieną su Rusija. Pagal ją nuo Vyborgo iki Murmansko tęsiasi mažai apgyvendinta Karelija, kuri nuo senų laikų yra ginčytina teritorija. Tokią ilgą sieną su Rusija turinti Suomija yra priversta subtiliai balansuoti savo užsienio politikos klausimais. Ji priklauso ES, tačiau oficialiai nėra NATO narė, nors dalyvauja Aljanso „Partnerystė taikos labui“ programose. Suomijai nori nenori tenka paisyti Rusijos kaimynystės, ir kai kada jos santūrumas sukelia įvairių reakcijų. Dažnai ji pavadinama Bendrijos tylene arba net Rusijos bendrininke. Kita vertus, kaip pastebi apžvalgininkai (ir tai bene svarbiausia), Suomija yra beveik visiškai priklausoma nuo žaliavų, išskyrus medienos ir kai kurių mineralų, importo. Didžiąją dalį šių išteklių ji perka Rusijoje.

Bet grįžkime prie istorijos, kurią, lankydamasis 50 km į rytus nuo Helsinkio nutolusiame prie sienos su Rusija prisiglaudusiame Porvo mieste, pagerbė D. Medvedevas. Būtent jame 1809 m. Suomijos Seimas prisiekė Rusijos imperatoriui Aleksandrui I, ir taip po Rusijos ir Švedijos karo Suomijos Didžioji Kunigaikštystė buvo prijungta prie Rusijos. Būtent po to, siekiant pasipriešinti švedų administracijos keitimui rusiška, kilo nacionalinis sąjūdis, vadintas fenomanija. Suomiai kovojo su carizmu dėl savo kalbos pripažinimo ir 1892 m. pasiekė pergalę, nes suomių kalba buvo pripažinta lygiateisė šalia švedų kalbos.

Bet po 90 m. Rusijos imperatorius priėmė manifestą dėl Rusijos įstatymų pirmenybės prieš suomių. Tuo siekta dar glaudžiau įjungti Suomiją į Rusijos imperiją. Prieš pat bolševikų perversmą Rusijoje 1917 m. Suomija paskelbė autonomiją. o gruodžio 6 d. – ir nepriklausomybę. Dar po metų vokiečių kariuomenė, čia įsikūrusi per Pirmąjį pasaulinį karą, paliko šalį. Tiesą sakant, bolševikai Suomijos nepriklausomybę pripažino per mėnesį nuo jos paskelbimo, tačiau vėliau įsiplieskęs pilietinis karas Rusijoje neapėjo ir rytinių Suomijos pakraščių. Suomių aktyvistų žygiai į Kareliją santykius komplikavo. Pagaliau  1920 m. Suomija su Sovietų Rusija pasirašė Tartu taikos sutartį, kuria buvo nustatyta ir valstybių siena.

Ar ji galutinė, neaišku iki šiol, nes pastaraisiais metais Suomijoje suaktyvėjo tokios nacionalistinės organizacijos, kaip judėjimas „Pro Karelia“, Suomijos karelų pabėgėliai, „Už teritorijos grąžinimą“, ir tai yra 1939 m. vadinamojo Žiemos karo su Sovietų Sąjunga padarinys. Helsinkyje kalbama, kad pagal Mannerheimo liniją, kuri 1939–1940 m. sandūroje išsilaikė tik keletą mėnesių, ir dabar eina teritorinių pretenzijų riba. Nei D. Medvedevas, nei Suomijos prezidentė Tarja Halonen tų nesutarimų nedemonstravo, tačiau Porvo mieste ryškiai išsiskyrė vienas į atvykusį Rusijos vadovą nukreiptas plakatas, kuriame reikalauta ne išnuomoti, ne parduoti, o grąžinti suomiams priklausančias karelų žemes.

žinių radijas logo mazas

4 Comments

 1. Nusileis dėl Karelijos, ateis Kurilų salų eilė. Nusileis dėl Kurilų – žiūrėk dar ir dėl Kaliningrado "litovcai" pradės burbėt. Ot peno Žirinovskio riksmams būtų……. :)))
  Nors kad jau motulė Rusija praplatėjo P. Osetijos ir Abchazijos sąskaita – galėtų ir atiduot suomiams jų šiaurės elnių ganyklas…..

 2. Nulis

  Nepraplatėjo. :) Oficialiai tos teritorijos nėra Rusijos Federacijos dalis. Be to ir Kremlius su jais nesusitvarko. Osetijai ir Abchazijai, atstatyti skirta nemažai pinigų iš Rusijos pusės. Va kas gavosi: Первая финансовая помощь в этих целях в сумме 1,5 млрд рублей была перечислена республике в конце прошлого года.
  Во избежание хищения средств российская сторона предложила контролировать финансовые потоки с помощью российских чиновников. Тем временем, руководство ЮО настаивает на собственном контроле за финансовыми потоками.
  Bent jau man aišku, kur nueis dauguma pinigų, jei bus skiriama be kontrolės…
  Be to, pati Rusija jokios naudos iš tų respublikų negauna.

 3. Vistik manau, kad praplatėjo.
  Pirma – kaip žinia, tų respublikų nieks nepripažino ir vargu ar pripažins. Kitaip tariant santykiai bus tik su Rusiją, dar kitaip tariant ten bus vien Rusijos įtaka.
  Antra – nepamenu, kaip dėl Abchazijos, bet P. Osetijoj daugumai žmonių suteikta Rusijos pilietybė.
  Trečia – kur yra Rusijos kariuomenė, ten yra Rusija. Oficialiai galima kalbėt kaip nori, bet kur visas jėgos struktūras kontroliuoja "poručikas Rževskis" ten yra Rusija.
  Ir pačiai pabaigai – de jure tai yra Gruzija, de facto tai yra Rusija. Kad ir kaip kremlius bei pačios respublikos įrodinėtų savo nepriklausomybę – jos tokios nei nėra, nei nori būti. Būt Maskvos vasalu, tokiom respublikėlėm žymiai papraščiau, nei būt realiai nepriklausomom.

 4. Nulis

  "Oficialiai galima kalbėt kaip nori, bet kur visas jėgos struktūras kontroliuoja "poručikas Rževskis" ten yra Rusija."
  Sutinku, komentare aš ir kalbėjau oficialiai. Nors tiesą sakant, nematau Rusijai iš to naudos, problemų tame regione ir be P.O ir Abchazijos pakanka..

Comments are closed.