Ar Somalio piratai pasieks Nemuną?

Pasaulis turi naują galvos skausmą – piratavimą. Šiemet jis ypač išplito prie vakarinių Afrikos krantų – Somalio ir Afrikos kyšulio rajone. Čia driekiasi svarbūs jūrų prekybos keliai. Tai štai nuo šių metų sausio Adeno įlankoje ir prie Somalio krantų buvo užpulti 94 laivai. Iš jų 38 buvo pagrobti, o piratai iki šiol laiko apie 17 laivų ir daugiau negu 250 įgulų narių.

Vien tik per pastarąją parą piratai užgrobė tris didelius sausakrūvius laivus. Prieš tai jų grobiu tapo su Saudo Arabijos vėliava plaukęs naftovežis „Sirius Star“, plukdęs žaliavos, kurios vertė – 100 mln. dolerių. Grobikai reikalauja 5 mln. dolerių išpirkos.

Vis dėlto iš pradžių patyrinėkime piratavimo ištakas. Lotyniškai „pirata“, graikiškai „peirates, peiran“ reiškia „bandyti, tyrinėti“, todėl kai kurie tyrinėtojai teigia, kad piratai buvo lyg ir savotiški senovės laikų bandytojai, tyrinėtojai, atradėjai, laisvai samdomi „laimės ieškotojai“. Tik dabar žodis „piratas“ įgijo smerkiamąją reikšmę, o senovėje tai buvo toks pat lygiateisis jūreivis, kaip ir visi kiti. Labai dažnai valstybės, kilus jūrų karui, kviesdavo pagalbon piratus. Karo ugnims užgesus, juos taip pat įnirtingai keikdavo, kaip anksčiau laimindavo, o ir patys piratai nelikdavo skolingi. Progai pasitaikius, stropiai, kaip ir priešų, plėšdavo juos remiančios valstybės laivus.

Daugelio tautų folklore daug pasakojimų apie piratų antpuolius, ištisas jų kontroliuojamas pakrantes, ant uolų stovinčias jų tvirtoves ir t. t. Daugiausia legendų, sakmių ir prakeiksmų sulaukė žygiai senovės vikingų, pasiekdavusių ir mūsų Baltijos krantus. Senieji Skandinavijos pusiasalio gyventojai neturėjo geresnio būdo užsidirbti pragyvenimui, kaip tik plėšti Šiaurės ir Baltijos jūrų pakrantes bei jose plaukiojančius laivus. Normanų vikingai buvo viena grėsmingiausių ir organizuočiausių piratų bendrijų per visą žmonijos istoriją. Regioną jie buvo pasidaliję su kitų tautų – frankų, saksų, germanų – piratų bendruomenėmis.

Viduramžių Europoje nedaug kas prilygo normanų piratų laivams jūrinėmis ir kovinėmis savybėmis: laivai buvo labai lengvi, mobilūs, galėjo plaukti ir prieš vėją. Tad nenuostabu, kad vikingai nesunkiai pasiekdavo ir Lietuvą, kurioje neilgai svečiuodavosi. Lietuviai nebuvo nei per daug turtingi, nei per daug lengvai suviliojami, todėl normanų laivai Nemunu ar Dauguva kildavo aukštyn ir toliau judėdavo slavų žemių link. Normanų jūrų piratus pavyko sutramdyti tik XV a., nes Skandinavijoje ir kitose vikingų valdose susikūrė normalios politinės valstybės, su kuriomis jau buvo galima megzti normalius santykius..

Gerokai sumenkęs ir pakeitęs pobūdį piratavimas jūroje išliko iki šių dienų. Šiandieniniai piratai nebeturi galingų karo laivų, naudojasi mažais kateriais, laikosi gana netoli kranto. Dažniausiai jų taikiniu tampa ne pats laivas, o įgula, kuri paimama įkaite. Vienas pagrindinių atakos būdų – paleisti įspėjamuosius šūvius iš prieštankinio granatsvaidžio ir taip sustabdyti laivą.
Šiandien piratavimui didžiausia kliūtis yra tai, kad dauguma valstybių bet kokio ginkluoto laivo buvimą savo vandenyse ar uoste laiko nusikaltimu. Todėl piratai turi labai menkų galimybių išlaikyti bent kiek galingesnį laivą, kuriam reikia uosto.

Kalbant apie šiuolaikinį piratavimą Somalio pakrantėse, reikia pasakyti, kad dauguma šių jūros banditų yra nuo 20 iki 35 m. Politinių reikalavimų paprastai jie nekelia. Jų pagrindinis motyvas piratauti yra pinigai, kurių jie gauna už laivų ir asmenų išpirkas ir kurie yra stulbinamai dideli. Užgrobtų laivų savininkai geriau moka milijonines išpirkas, negu laivus nukreipia tolimesniais ir kur kas brangesniais maršrutais. Somalyje, kur pilietinis konfliktas tęsiasi 17 m., dalis gyventojų yra piratų išlaikomi.

Gaudami vidutiniškai 2 mln. dolerių už vieną didelį užgrobtą laivą, jie gana neblogai rūpinasi savo įkaitais, nekonfliktuoja tarpusavyje, o tai jau keista, žinant, kaip aršiai iki šiol tarpusavyje pjaunasi Somalio klanai.

Šalis ir visas regionas darosi vis nesaugesnis, o piratų kasdien daugėja, jie tampa vis įžūlesni. Be to, piratai įpumpuoja šimtus tūkstančių dolerių į vietos ekonomiką, todėl ji tampa nestabili, labai svyruoja vietinės valiutos kursas. Vis dėlto didžiausią susirūpinimą kelia tai, kad šis senas amatas tampa nevaldomas. Gali būti, kad, kaip senais laikais, Somalio piratai pasieks ir Nemuno žiotis…