Bevizio režimo viliotinis Vakaruose

Atrodo, kad ne tik Lietuvos piliečiams pamažu atsiveria platesnės migravimo į Vakarus galimybės. Antai, nepaisydama įtemptų Jungtinių Valstijų ir Rusijos santykių, Amerikos ambasada Maskvoje supaprastino vizų išdavimą Rusijos piliečiams. Nuo lapkričio 10 d. tiems, kurie jau yra lankęsi JAV, tai yra turėję neimigracinę vizą, nereikės vykti į ambasadą pokalbio ir duoti pirštų atspaudų. Tokia nuolaida galioja tik tiems, kurie ankstesnę tokią pačią vizą yra gavę ne anksčiau negu prieš metus.

Yra ir daugiau lengvatų, tačiau, kita vertus, iki 131 dolerio pabrango neimigracinė viza. Neatmetama galimybė, kad konsulinės rinkliavos dar didės kylant dolerio vertei rublio atžvilgiu. Esant pasaulinei finansų krizei tai dar didesnė našta asmenims, sumaniusiems vykti į Ameriką.

Neseniai ir ES žengė žingsnį, rodydama santykių gerinimo ženklus Baltarusijai. Ji pusei metų panaikino įvažiavimo draudimus daugiau kaip 30 Baltarusijos pareigūnų. Tokio palengvinimo priežastis neesminė: esą Aleksandras Lukašenka paleido iš kalėjimo opozicijos lyderius, nors netrukus po to jie vėl buvo kelis kartus sulaikomi. Vis dėlto dabar Minsko delegacijos jau lankosi Briuselyje, o grupė ES pareigūnų šiomis dienomis buvo nuvykusi į Baltarusijos sostinę.

Pridurčiau dar vieną Briuselio manevrą. Ketvirtadienį ES lyderiai priėmė vadinamąjį Europos imigracijos ir prieglobsčio paktą – naujas bendras imigracijos direktyvas, kuriose daugiausia dėmesio skiriama į Bendrijos šalis atvykstantiems kvalifikuotiems darbuotojams. Šis dokumentas rekomendacinio pobūdžio. Jis nustato bendrus principus, kurie padeda kovoti su nelegalia imigracija ir reguliuoja partnerystės ryšius su tomis valstybėmis, iš kurių žmonės vyksta į ES šalis.

Šis paktas diskriminuoja įvairaus plauko pabėgėlius ir perbėgėlius, todėl prieš dokumentą protestuoja žmogaus teisių gynimo organizacijos. Jos teigia, kad taip ignoruojamos politinių migrantų teisės ir užsitveriama siena nuo padėties tose valstybėse, kuriose negerbiamos žmogaus teisės, gausu politinio persekiojimo atvejų ir žmogus negali net tikėtis jo išvengti, išvykdamas iš šalies. Pernai net 200 tūkst. prašymų pateikė įvairūs pabėgėliai. Ispanija ir Italija, kurios suteikė leidimą gyventi net 700 tūkst. imigrantų, vykdo liberaliausią migracijos politiką, bet dabar turės paklusti bendroms ES taisyklėms.

Na, ir, žinoma, maloniausią žinią gavo šešios Rytų ir Centrinės Europos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva. JAV valstybės departamentas patikslino prezidento George‘o W. Busho pažadą, kad jau kitą mėnesį šių valstybių, taip pat Pietų Korėjos, piliečiai į Ameriką vykti galės be vizų. Šį pažadą iš Amerikos vadovo prieš keletą savaičių išgavo Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. Penktadienį Baltieji rūmai net paskelbė specialų pareiškimą.

Šiuo metu beviziu režimu naudojasi 27 šalys, daugiausia iš Vakarų Europos, taip pat Australija ir Japonija. Šį sąrašą plėsti leidžia rugpjūtį Kongreso priimtas įstatymas. Pagal jį bevizis režimas galioja toms šalims, kuriose nepatenkintų prašymų vizoms gauti skaičius neviršija 10 proc. Pernai Lietuva šį barjerą viršijo vos keliomis dešimtosiomis procento. Vis dėlto Vašingtonas nustatė, kad užsieniečiai, norintys be vizų vykti į JAV, apie kelionę turi pranešti mažiausiai prieš tris paras.

Naujienų agentūra AP praneša, kad šitaip Vašingtonas nori atsidėkoti šalims, kurios remia jo misijas Irake ir Afganistane. Lietuva, atrodo, dar ir nepaprastu lojalumu JAV užsitarnavo tokią lengvatą. Vis dėlto pamažu ryškėja Vilniaus prieštaravimai su Briuseliu, pavyzdžiui, kad ir dėl Ignalinos atominės jėgainės uždarymo. Gali būti, kad Lietuva tampa įtemptų Vašingtono ir Briuselio santykių įkaite. Toks nediplomatiškas mūsų politikų vaidmuo tarptautiniame žaidime nieko gera neatneš ekonomikos nuosmukį išgyvenančiai valstybei.

Įdomu ir tai, kad į bevizio režimo šalių sąrašą neįtraukta Lenkija, kuri dar neatitinka keliamų reikalavimų, jo laukia ir Izraelis, nors, ilgai laukę, 98 proc. šios šalies piliečiai paprastai vizas gauna. Iš pradžių Tel Avivas neįteikė oficialaus prašymo, paskui kilo problemų dėl biometrinių duomenų šalies piliečių pasuose. Derybos dėl bevizio režimo stringa ir su Graikija. Atėnai tvirtina, kad juos Vašingtonas baudžia dėl diskusijų su Makedonija, siekiančia narystės NATO ir neva pasisavinusios vienos Graikijos provincijos pavadinimą…