Pasaulinis badas gresia civilizacijai

Pasaulinio bado grėsmė kelia vis didesnį susirūpinimą. Sukruto ir Jungtinės Tautos, skelbusios liūdną vadinamojo tyliojo cunamio statistiką. Generalinis sekretorius Ban Ki Moonas Šveicarijoje Berne dvi dienas vykusioje šios organizacijos 27-ių pagrindinių padalinių vadovams sakė, kad kuriama speciali darbo grupė, spręsianti maisto produktų krizės problemas. Ją sudarys Pasaulinės maisto programos, Maisto ir žemės ūkio produktų organizacijos, įvairių fondų, taip pat Pasaulio banko vadovai ir atstovai. „Mes visi sutariame, kad svarbiausias prioritetas – pamaitinti visus alkstančius“, – Berne sakė Ban Ki Moonas.

Uždavinys – ne iš lengvųjų. Jungtinių Tautų duomenimis, dabar daugiau kaip 100 mln. žmonių yra žemiau bado ribos. Badas yra pusketvirto milijono vaikų mirčių per metus priežastis. Šią niūrią statistiką galima tęsti, tačiau konferencijos Šveicarijoje dalyviai išsamiau tarėsi, ką reikia daryti, kad artimiausiu metu Žemės gyventojų neištiktų katastrofa. Užsibrėžtas tikslas – iki 2050 m. išmaitinti 9 mlrd. žmonių…

Pagal kovos su krize veiksmų planą šalys donorės artimiausiais metais turi surinkti 755 mln. dolerių, kad būtų suteikta bent nedidelė pagalba skurdžiausioms pasaulio šalims. Kol kas Pasaulinės maisto programos fonde tėra 62 proc. reikalingos sumos ir tik 8 mln. dolerių iš jos buvo paskirstyti pagal poreikius.

Viena iš priemonių – padėti vargingiausių šalių ūkininkams, kad jie kuo daugiau augintų žemės ūkio produkcijos ir kuo mažiau jos eksportuotų. Pasaulio banko vadovas Robertas Zoellickas priekaištavo Tarptautiniam valiutos fondui, kad šis vykdo „nukrypusią nuo normos“ politiką, kai skoloms grąžinti trečiojo pasaulio valstybės žemės ūkio kultūras augina eksportui ir maisto produktais skriaudžia savo gyventojus.

Augančios kuro ir trąšų, o kartu ir maisto produktų kainos verčia ūkininkus mažinti jų gamybą, o padedančios badaujantiems organizacijos siaurina savo veiklą. Tokia padėtis ypač paveikė ryžių – vienos iš trijų pasaulinių kultūrų – rinką. Jungtinių Tautų duomenimis, vien per pastaruosius du mėnesius ryžių kainos vidutiniškai išaugo 52 proc., tai yra daugiau kaip dvigubai, o grūdai, daugiausiai kviečiai, per 4 mėnesius pabrango 84 proc.

Jeigu jau užsiminėme apie kurą, kurio pabrangimas yra pagrindinė krizės priežastis, ekspertai nurodo, koks pavojus slypi plečiant biokuro gamybą. Jungtinių Tautų pranešėjas Berno konferencijoje Jeanas Ziegleris kreipėsi į valstybes prašydamas „paskelbti moratoriumą biokuro gamybai“. Bioetanoliui gaminti dažniausiai naudojami rapsai, kukurūzai arba cukranendrės. Jos užima pašarų auginimo vietas, todėl mažėja mėsos gamyba. Iki 2020 m. Europos Sąjunga numačiusi 10 proc. visų automobilių aprūpinti biokuru. Kita vertus, biologiškai švaraus kuro deginimas kenkia atmosferai. Amerikos mokslininkai įrodė, kad naudojant etanolį šiltnamio efektą sukeliančio anglies dvideginio atmosferoje per 30 m. padvigubės… Žurnalas „Science“ rašo, kad bioetanoliui auginamų kultūrų plotai didėja sparčiau negu kitų augalų, kurie naudoja anglies dvideginį ir išskiria deguonį.

Bet ne viskas priklauso nuo Jungtinių Tautų kovos su krize plano. Kito tyrimo rezultatai rodo, kad išvengti maisto produktų trūkumo padėtų ir jų taupymas. Milijonai tonų maisto atliekų išmetami į sąvartynus, nugarma į kanalizaciją. Apskaičiuota, kad vien tik britai išmeta maždaug 20 mln. tonų maisto per metus ir šio kiekio pakaktų pusei badaujančių afrikiečių išmaitinti.

Badas – dar pusė bėdos, tvirtina Jungtinių Tautų tyrinėtojai. Prieš 2 m. Pasaulio bankas paskelbė pranešimą, iš kurio paaiškėja, kad maisto trūkumas ir vargingumas susijęs su terorizmu ir konfliktais. Per 3 m. šių konfliktų rizika padidėjo nuo 17 iki 26 pasaulio šalių, 5 valstybės pasitraukė iš šio sąrašo, tačiau jame pasirodė 14 regionų, tokių kaip Nigerija, dar 7 Afrikos šalys, Kosovas, Kambodža, Rytų Timoras ir netgi Vakarų Jordano krantas ir Gazos ruožas.

Jungtinių Tautų ekspertas J. Ziegleris interviu laikraščiui „Liberaton“ pranašauja dėl pasaulinio atšilimo, maisto produktų trūkumo, didėjančių jų kainų ir artėjančio bado kilsiant tarptautinius karus ir galbūt net ateisiant civilizacijos pabaigą.

ziniu radijas