LRT vėl ant skubotų reformų bangos

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vadovybės pasikeitimai sukėlė eilinį bruzdesį Konarskio 49 ir nesibaigiančias diskusijas, ar buvęs „Laisvosios Europos“ korespondentas bei ilgametis „Spaudos klubo“ vedėjas Audrius Siaurusevičius tinkamas generalinio direktoriaus pareigoms. Imta svarstyti, kokių reformų jis griebsis.Pertvarkų bangos per LRT riedėjo nuo neatmenamų laikų. Šiuose rūmuose dirbau 17 metų, ir visą tą laiką čia šurmuliavo besipešančios kūrybinių ir techninių darbuotojų grupės. Barnių ir konfliktų netrūko net J.Januičio laikais, nors ant LRT, tuomet vadinamo Televizijos ir radijo komitetu, sunkią leteną buvo uždėjęs LKP CK su žinomais partiniais veikėjais J.Kuoleliu ir Č.Juršėnu. Be visokių represijų tuometinis komiteto pirmininkas turėjo vieną padorų bruožą: kad ir išbaręs žurnalistus už klaidas, blogai atspindimą „partijos liniją“ ar užsiaugintą barzdą, apsisukęs jis pagirdavo jauną specialistą už šviežią idėją, naują mintį ar tiesiog drąsą eteryje. Tai nepaprastai ugdydavo pasitikėjimą savo jėgomis. Sovietiniais laikais sukurtas jaunų specialistų rezervas naujiems žmonėms skatino turėti vilčių kada nors pakeisti išeinančius, o tai buvpo susiję su materialinėmis ir psichologinėms garantijomis.

Dabar tai tėra gražus sovietinių metų prisiminimas. Kaip ir visose kitose ūkio srityse, prisidengdamas laukinės rinkos dėsniais, vadovas nepatikusį darbuotojai gali išmesti į gatvę, vietoj jo pasikviesti iš gatvės ar iš artimųjų aplinkos. Jo profesiniai įgūdžiai – dažnai antraeilis kriterijus dirbti prie mikrofono.

Kai kompartija pajuto pertvarkų vėjus, iš centro komiteto buvo atsiųstas J.Kuolelis – žmogus santūrus, taktiškas, turintis aiškius įgaliojimus ir nuostatas. Jo kabinete negalėjai prieštarauti seniems užsigrūdinusiems kadrams, bet kokia idėja ar naujovė būdavo atmetama. Bet už pastato Konarskio gatvėje sienų jau griaudėjo Atgimimas, ošė Sąjūdžio sukelta tauta, ant savo neramios bangos atnešusi naujų LRT vadovų plejadą.

Kokie jie buvo skirtingi… Tačiau – ir atviri permainoms, šviežiai minčiai, necenzūruojamam žodžiui. Sugalvojai vykti filmuoti į Čečėniją ar Alandų salas Suomijoje – važiuok su visa brigada. Pasiūlei Italijos kompanijoje RAI gauti padėvėtos technikos – pats tarkis ir pirmyn. Atsivežei iš kelionės mėgėjiškų vaizdo įrašų ar tautiečiai jų atsiuntė – kurk savo laidą, eterio laikas garantuotas.

Žinoma, ir tuo karštymečiu, netgi ir per tas 222 LRT rūmų okupacijos dienas 1991-aisiais, aplink šią įstaigą virė ginčai, grūmėsi politinės ir ne tik politinės jėgos. Visą laiką – tiek sovietiniais, tiek atkurtos nepriklausomybės metais – tarp darbdavio ir darbuotojo mūru stovėjo profesinės sąjungos. Ilgametė jos vadovė Diana Vipartienė, nors ir ne viską pajėgė, daug pastangų dėjo, kad tie santykiai, socialinės darbo ir gyvenimo sąlygos būtų pakenčiamos.

Tačiau atgriaudėjo 1992-ųjų rinkimai, ir atmosfera rūmuose ėmė keistis. LDDP pergalė Seimo rinkimuose suteikė drąsos buvusiems funkcionieriams, ir LRT vadovai reformas ėmė vykdyti senu stiliumi: neįtikusius darbuotojus vyti lauk, jų vedamas laidas naikinti, padaugėjo cenzūros ir nurodymų „iš viršaus“. Politikai pajuto galintys be atodairos kištis į LRT reikalus. Kai kas suskato šildyti rankas ant įsiliepsnojusio privatizacijos laužo. LRT viduje padaugėjo organizacinių reformų, kurios buvo vykdomos trumpos paklodės tampymo principu: užfiksavus žurnalistų bazinį atlyginimą, sumažėja honorarų įkainiai; padidinus juos „nukerpamas“ pagrindinis atlyginimas. Darbuotojai buvo kviečiami iš šalies, o seniau dirbantys tapo nebereikalingi. Sudaromos kūrybinės (autorinės) sutartys finansiniu požiūriu priminė laisvą manipuliavimą ištekliais. Darbuotojai ėmė kalbėti apie klanus, grupuotes, nežabotą verslo įtaką Nacionaliniam transliuotojui ir kartu – apie blogėjančias programas. Jos ėmė tolti nuo patvirtintos LRT misijos, o įstaigos vadovas pradėjo lygiuotis į pigių komercinių televizijų transliuojamą produkciją.

Šiomis dienomis sulig eterio „žvaigždės“ atėjimu į rūmų Konarskio gatvėje vadovo postą, nuskambėjo pažadai, kad iškart bus pakeisti LTV ir radijo direktoriai, o informacinės programos bus pertvarkytos. Toks A.Siaurusevičiaus deklaruojamas ryžtas kelia nuogąstavimų, kad reformos LRT pradedamos skubotai, nuo personalijų, o ne transliuotojo skleidžiamos produkcijos turinio.

Galbūt net naujų reformų autoriai negali pasakyti, kuo nusidėjo radijo ar LTV direktoriai, kad juos reiktų taip skubiai keisti. Manau, kad radijo naujienos kaip tik išgyvena pakilimą, ypač gyvi ir informatyvūs „Ryto garsai“, daug korespondentų dirba užsienio šalyse, gerai išnaudojamas Linas Balsys. TV naujienų redakcija keletą metų išgyveno beprotišką vadovų kaitą, todėl nukentėjo ir „Panorama“, ir pavakario bei vakaro žinios. K.Petrauskis prieš LRT tarybą aklai gynė į intrigas įsivėlusius redakcijos vadovus, bet vis tiek atsikratė pirmiausiai patyrusių kūrybingų darbuotojų. Kolektyve kalbėta, kad nugalėjo generalinio direktoriaus favoritai.

Bet skaudžiausia, kad LRT vadovybė nepastebi, kaip šitame sūkuryje nublanko informacinės laidos: į „Panoramos“ antraštes buvo iškeliamos nepagrindinės rubrikos, laidos prasidėdavo nuo kriminalinių įvykių, o svarbūs valstybės gyvenimo įvykiai buvo nugrūdami toliau, kiti gi likdavo visai pamiršti arba parodomi probėgšmais, laidų vedėjams taip pat trūkdavo atsakomybės, kuri turi būti ne tik grupuojant sukauptą informaciją, bet ir atspindima įvaizdžiu ekrane.

Bet ar pakeitus televizijos vadovą pasikeis E.Jakilaičio demonstratyvus dominavimas eteryje, tų pačių pašnekovų rikiuotė pokalbių laidose, lėkštų filmų apie „reindžerius“ demonstravimas, pigių pramoginių šou „a la Valinskas“ rodymas, o gal bus atsisakyta spaudos magnatų diktato? Leiskite suabejoti.

Nacionaliniam transliuotojui reikia rimtų ir ne tik finansinių injekcijų. Kokių – sprendžia LRT taryba. O kol ji tūpčioja vietoje, begalėdama tik parinkti abejotiną generalinio direktoriaus kandidatūrą, jos pačios likimą turi nuspręsti Seimas. Ir kuo greičiau, tuo geriau mums – mokesčių mokėtojams ir eterio produkcijos vartotojams.