JONAS DAPKŪNAS. MANO GYVENIMO PRISIMINIMAI

Šiais metais savaitgaliais siūlome pasakojimus apie Lietuvos šviesuolius – paprastus, mažai kam žinomus, bet savo darbais atsidavusius Tėvynei žmones. Tai ištraukos iš prieš 43 metus rašytų Sūduvos savanorio, tremtinio, leidėjo ir kovotojo už Lietuvos laisvę Jono DAPKŪNO prisiminimų, kurie prieš penkerius metus buvo sutalpinti į knygą, bet ši taip ir neišleista. Pradžioje – jos sudarytojo žurnalisto Česlovo Iškausko įžanginis žodis. Continue reading…

Knyga: “Человек перемен”

“Человек перемен. Из политической биографии Б.Н. Ельцина”

Išleido: Частный корреспондент

2011-ųjų vasario 1-ąją Borisui Nikolajevičiui Jelcinui būtų sukakę 80. Tai, kad jo kaip asmenybės ir politiko vertinimai tokie įvairūs, rodo, jog B.Jelcinas tikrai buvo neeilinis žmogus, o vaidmuo, kurį jis suvaidino šiuolaikinės Rusijos istorijoje, iki šiol neišanalizuotas. Knygos „Permainų žmogus: B.Jelcino politinės biografijos tyrimas“ autoriai pamėgino užpildyti šią spragą. Ją politiko jubiliejui išleido leidykla „Naujasis fonografas“. Išsamesnį knygos aprašymą ir keletą ištraukų iš jos galima rasti svetainėje www.chaskor.ru. Autoriai akcentuoja du pagrindinius B.Jelcino biografijos įvykius – jo paskyrimą SSKP Sverdlovsko miesto komiteto pirmuoju sekretoriumi (tam po kai kurių abejonių pritarė pats L.Brežnevas) ir tą periodą, kai jis atsistatydino iš partijos Maskvos miesto komiteto sekretoriaus posto bei kai buvo išrinktas į SSRS liaudies deputatų tarybą.

Knyga: Mark Solomin. “22 birželio: anatomijos katastrofa”

“22 birželio: anatomijos katastrofa”

Autorius: Mark Solomin

Išleido: Leidykla BRIEDIS

Kaip atsirado ši knyga

“Aš – už moratoriumą. Garbės žodis. Ir jei toks sprendimas būtų priimtas valstybės mastu, kuo sąžiningiausiai paklusčiau jam. Iš tikrųjų kas kliudė priimti bendrą, visiems privalomą sprendimą: bet kokį Didžiojo Tėvynės karo istorijos viešą svarstymą uždrausti. Šimtui metų. Iki 2045 metų. Jokių knygų, jokių straipsnių. Mokykliniame vadovėlyje – trumpas pranešimas, kad šalyje veikia moratoriumas. Ir tik tada, kai prisiminimai apie įvykusią Apokalipsę nustos būti tautos kraujuojančia žaizda, kai pasitrauks paskutiniai veteranai, kai nežinomų kareivių palaikai taps, kaip dainoje sakoma, „tiesiog žeme ir žole“, štai tada išslaptinsime VISUS archyvus VISIEMS norintiems juose darbuotis ir darbuosimės. Bendromis pastangomis sukursime teisingą, dokumentais pagrįstą, Didžiojo karo istoriją.

Būtent taip mūsų šalyje ir padaryta – tik atvirkščiai. Tikrieji karo dokumentai buvo įslaptinti ir laikomi užrakinti septyniais užraktais, kaip itin svarbios valstybės paslaptys. Net prieškario bei karo meto laikraščiai, sovietiniai centriniai laikraščiai, buvo pašalinti iš visiems prieinamų bibliotekų atvirų fondų. Molotovo ir Stalino kalbos, Sovietų Sąjungos 1939–1941 m. viešai pasirašytų tarptautinių sutarčių tekstai – visa tai paslaptis. Baisi karinė paslaptis.”

Knyga: Ryszard Kapuściński. “Kristus su automatu ant peties “

Kristus su automatu ant peties

Autorius Ryszard Kapuściński

Išleido: UAB “Kitos knygos

„Kristus su automatu ant peties“ – žymiausio XX amžiaus lenkų reporterio, dokumentinės literatūros klasiko Ryszardo Kapuścińskio (1932-2007) reportažų apie Artimųjų Rytų, Afrikos ir Lotynų Amerikos partizanų judėjimus ciklas. Šiuose reportažuose pasakojama apie septintojo ir aštuntojo dešimtmečių įvykius bei užčiuopiami iki šiol vis iš naujo įsiliepsnojančių konfliktų ir vis dar tebetvyrančios įtampos židiniai. „Kristaus su automatu ant peties“ temos – po Šešių dienų karo susiformavęs palestiniečių partizanų judėjimas, partizanų karai Bolivijoje, Salvadore, Gvatemaloje, Mozambiko nepriklausomybės karas. R. Kapuścińskis stebi, kaip istorijos kataklizmai keičia eilinio žmogaus gyvenimą, rodo, kaip išsitrina ribos tarp užpuolikų ir aukų, teroristų ir terorizuojamųjų ir jog tai, kas sparčiai kintančiuose kruvinos istorijos įvykiuose atrodo banalu, turi žymiai gilesnes priežastis. Ši įžvalgi knyga padeda suprasti Izraelio ir palestiniečių konflikto ištakas bei painios pastarųjų kelių dešimtmečių Lotynų Amerikos istorijos foną, tačiau kartu tai – emociškai sodriausia Ryszardo Kapuścińskio knyga. Continue reading…

Knyga: Tomas Janeliūnas ir kt. “Šiaurės šalių geostrateginė svarba Lietuvai”

siaures-saliuŠiaurės šalių geostrateginė svarba Lietuvai

Tomas Janeliūnas, Laurynas Kasčiūnas, Jonas Daniliauskas, Egidijus Motieka

Išleido: UAB “EUGRIMAS”

Šios studijos tikslas – įvertinti Šiaurės šalių geostrateginę svarbą Lietuvai. Siekiama nustatyti ar Šiaurės šalys gali būti efektyviu Lietuvos strateginiu partneriu ir ar glaudus bendradarbiavimas su Šiaurės šalimis sudarytų sąlygas Lietuvai efektyviai balansuoti euroatlantinėse saugumo struktūrose bei atsverti Rusijos įtaką Rytų Pabaltijo geopolitinėje erdvėje. Studijoje, įvertinus, kokias geopolitines funkcijas Šiaurės šalys ir Lietuva gali atlikti viena kitos atžvilgiu, nustatomos globalios ir regioninės geopolitinės sąlygos, kurios būtų palankios Lietuvos nacionaliniams interesams. Galiausiai autoriai identifikuoja sritis, kuriose yra galimas Lietuvos ir Šiaurės šalių santykių aktyvizavimas. Continue reading…