Aktualus interviu: Kardinolas A.J.Bačkis – pabėgėliams atverkime ne tik savo namų duris, bet ir širdis.

Tai pokalbis su Jo Eminencija kardinolu Audriu Juozu Bačkiu – apie Pašvęstojo gyvenimo ir Gailestingumo metus, pabėgėlių priėmimo priedermę, šeimos padėtį Lietuvoje, dvasininko sveikatą ir palinkėjimus artėjančių švenčių proga.