Savaitės pjūvis

Po valstybės švenčių kimbame į darbus. Seimas pradėjo pavasario sesiją – apie ją interviu su parlamento pirmininke Loreta Graužiniene. Taip pat tikrinamės istorijos žinias.

Apie surengtą nacionalinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“ kalba mokytojai ir konkurso organizatoriai.