Kainų šokis su kardais

Neseniai kažkas liūdnai pajuokavo: girdėjo, kad susirgęs nauja koronaviruso atmaina omikronu praranda ne uoslę ar skonį, o… kainų augimo pojūtį. Kitaip sakant, parduotuvėje ar turguje į kainas nežiūri, duoda, kiek prašo, ir nekvaršina sau galvos. Atrodo, sergi, bet ekonominiu požiūriu esi sveikas kaip ridikas. Continue reading…

Maidanui reikia Sąjūdžio

Keistus kaimynus turime: kuo tolimesni, tuo geresni draugai. Tie, kurie mus supa, vis taikosi įkąsti, pasinaudoti, pažeminti: Minskas nori Lietuvą uždusinti migrantų miniomis, Maskva jam padeda ir prie sienų žvangina ginklais. Naujos agresijos akivaizdoje sužydėjusią draugystę su Varšuva vis tik temdo senos istorinės nuoskaudos, o broliukai latviai mūsų nepalaiko, atsisakant pirkti baltarusišką elektros energiją… Continue reading…

Apie „dulkėtą“ politiką

Niekaip negalėdamas atsitraukti nuo praėjusią savaitę kilusio erzelio aukščiausiame valdžios Olimpe, staiga prisiminiau Biblijos žodžius „Valgysi prakaitu uždirbtą duoną, kol sugrįši į žemę, iš kurios esi paimtas. Esi dulkė ir dulke vėl pavirsi”. Taigi – nesipuikuok, nesipyk, nesididžiuok turtais ir savo išmanumu, bet žinok, kad, grįžęs į Žemę, t.y. nulipęs nuo aukšto posto, tu gyvensi kaip ir visi kiti, kitaip sakant, vėl tapsi eiliniu piliečiu arba nereikšminga dulke. Continue reading…

Nereikia mūsų gąsdinti

„Tik nereikia mūsų gąsdinti!”- štai toks lakus šūkis buvo dažnas Sąjūdžio ir tomis tragiškomis Sausio dienomis. Tai reiškė tautos drąsą, pasiryžimą siekti laisvės bet kokia kaina, atsispirti agresoriui. Jį prisiminė ir Dalia Grybauskaitė 2017 m. rugsėjį, kai buvo kritikuojama, jog vyksta į JAV, o tuo metu prie Lietuvos sienų rengiamos puolamojo pobūdžio karinės pratybos ZAPAD. Continue reading…

Kaip įveikti Velnio pagundas?

Prabėgo niūrios ir lietingos lapkričio pradžios šventės – Visi Šventieji ir Vėlinės arba amerikietiškai – helovinas. Beje, mūsų kalbininkai jį siūlo vadinti Vaiduoklių švente arba Šiurpnakčiu, o šiaip angliškai Halloween yra sudaryta iš „All Hallows’ Eve“ ir nereiškia ko nors baisaus, o tik „Visų Šventųjų vakarą“… Continue reading…

Antilietuviškos tiesos ieškotojai

Tiesa yra neginčijamas gėris. Tačiau tiesa, kaip tas nelemtas koronavirusas, turi įvairias atmainas, iškreipiančias pagrindinį tiesos sakymo tikslą – atskleisti visapusišką asmenybę, istorinį faktą, kiek įmanoma, išvengiant subjektyvumo ir kažkieno interesų raiškos. Continue reading…

„Vėlinių“ atspindžiai: niūrusis kelias

Visų laikų vieno garsiausių poetų, tarsi jungusių kaimynines lietuvių ir lenkų tautas, Adomo Bernardo Mickevičiaus poemą „Vėlinės“ („Dziady“) prisiminiau senokai – prieš daugiau kaip 11 metų, 2010-ųjų balandžio 10 d., kai įvyko Lenkijos orlaivio su beveik šimtu lenkų valdžios atstovų katastrofa ties Smolensku. Continue reading…

Spalvingų gegučių skrydis

Dėl vakcinavimo tenka prisiminti, kad mes praktiškai pražiopsojome, pramiegojome pirmą vasaros pusę, kai, nežinau dėl kokių sumetimų, buvo dirbtinai sulėtinti skiepijimosi tempai. Galbūt dėl to, kad nebūtų pasiektas prezidento tikslas 70 proc. iki liepos vidurio“. Šis Prezidento Gitano Nausėdos akibrokštas valdančiajai daugumai tapo praėjusios savaitės „topu“. Vyriausybė netiesiogiai buvo apkaltinta griaunanti jo iškeltą „gerovės valstybės“ sampratą ir apskritai sabotuojanti šalies vadovo iniciatyvas. Continue reading…

Briuselis auklėja Lietuvą

Pabėgėliai, nors jų vos per 4200 kirto sieną, baigia išbalansuoti ne tik Lietuvos ekonomiką, bet ir teisinę sistemą, supriešinti ją su Europos Sąjunga. Prieš šešerius metus, kai Europą užplūdo milijonas migrantų, o Lietuva sutiko priimti daugiau kaip 1000, mūsų pastangos atrodė tokios geranoriškos, kad Briuselis mus net pagyrė. Dabar gi jis Vilniui grasina… Continue reading…

Internuoti lenkai: ištiesta pagalbos ranka – atsakas į agresiją (II)

Kaip nurodo žinynai, internãvimas (lot. internus – vidinis) – tai karo belaisvių, priešo valstybės piliečių ir kariaujančios valstybės dalinių, laivų bei technikos, patekusios į neutralią valstybę, prievartinis sulaikymas bei kariaujančios valstybės ginkluotųjų pajėgų narių judėjimo laisvės apribojimas neutralioje valstybėje ne teisminiu būdu. Internavimas yra tarptautinės, tarptautinės humanitarinės ir tarptautinės ginkluoto konflikto teisės institutas, pirmą kartą detaliai reglamentuotas 1907 m. Hagos konvencijoje „Dėl neutralių valstybių teisių ir pareigų sausumos karo metu“. Kitaip sakant, žiūrint plačiau, tai kariškių, civilių ir kitų pabėgėlių priglaudimas specialiose stovyklose, rodant gerą valią ir siekiant suteikti pagalbą kaimyninei šaliai. Continue reading…